Sri Budha Ashtottara Satanamavali

navagraha stotras ōṁ budhāya namaḥ | ōṁ budhārcitāya namaḥ | ōṁ saumyāya namaḥ | ōṁ saumyacittāya namaḥ | ōṁ śubhapradāya namaḥ | ōṁ dr̥ḍhavratāya namaḥ | ōṁ dr̥ḍhaphalāya namaḥ | ōṁ śrutijālaprabōdhakāya namaḥ | ōṁ satyavāsāya namaḥ | ōṁ satyavacasē namaḥ | 10 ōṁ śrēyasāṁ patayē namaḥ | ōṁ avyayāya namaḥ | ōṁ sōmajāya namaḥ … Continue reading Sri Budha Ashtottara Satanamavali