శ్రీ ధనలక్ష్మీ అష్టోత్తర శతనామావళిః | Sri Dhanalakshmi Ashtotara Shatanamavalli in Telugu

శ్రీ ధనలక్ష్మీ అష్టోత్తర శతనామావళిః | 108 Names of Sri Dhana Lakshmi in Telugu Sri Dhanalakshmi Ashtottara Shatanamavali Lyrics in Telugu 1. ఓం కాంతాయై నమః 2. ఓం శివసంధాత్రై నమః 3. ఓం శ్రీమత్ క్షీరాబ్దికన్యకాయై నమః 4. ఓం శ్రీ పద్మాయై నమః 5. ఓం శ్రితమందారాయై నమః 6. ఓం సిద్ధిదాయై నమః 7. ఓం సిద్ధరూపిణ్యై నమః 8. ఓం ధనధాన్యప్రదాయిన్యై నమః 9. … Continue reading శ్రీ ధనలక్ష్మీ అష్టోత్తర శతనామావళిః | Sri Dhanalakshmi Ashtotara Shatanamavalli in Telugu