శ్రీ దుర్గాష్టోత్తరశతనామస్తోత్రం – 1 – Sri Durga Ashtottara satanama stotram 1 in Telugu

0
444
DURGA DEVI STOTRAM
శ్రీ దుర్గాష్టోత్తరశతనామస్తోత్రం – 1 – Sri Durga Ashtottara satanama stotram 1

DURGA DEVI STOTRAM

ఈశ్వర ఉవాచ –
శతనామ ప్రవక్ష్యామి శృణుష్వ కమలాననే |
యస్య ప్రసాదమాత్రేణ దుర్గా ప్రీతా భవేత్ సతీ || ౧ ||

సతీ సాధ్వీ భవప్రీతా భవానీ భవమోచనీ |
ఆర్యా దుర్గా జయా చాఽద్యా త్రినేత్రా శూలధారిణీ || ౨ ||

పినాకధారిణీ చిత్రా చంద్రఘంటా మహాతపాః |
మనో బుద్ధిరహంకారా చిత్తరూపా చితా చితిః || ౩ ||

సర్వమంత్రమయీ సత్తా సత్యానందస్వరూపిణీ |
అనంతా భావినీ భావ్యా భవ్యాఽభవ్యా సదాగతిః || ౪ ||

శాంభవీ దేవమాతా చ చింతా రత్నప్రియా సదా |
సర్వవిద్యా దక్షకన్యా దక్షయజ్ఞవినాశినీ || ౫ ||

అపర్ణాఽనేకవర్ణా చ పాటలా పాటలావతీ |
పట్టాంబరపరీధానా కలమంజీరరంజినీ || ౬ ||

అమేయవిక్రమా క్రూరా సుందరీ సురసుందరీ |
వనదుర్గా చ మాతంగీ మతంగమునిపూజితా || ౭ ||

బ్రాహ్మీ మాహేశ్వరీ చైంద్రీ కౌమారీ వైష్ణవీ తథా |
చాముండా చైవ వారాహీ లక్ష్మీశ్చ పురుషాకృతిః || ౮ ||

విమలోత్కర్షిణీ జ్ఞానా క్రియా నిత్యా చ బుద్ధిదా |
బహుళా బహుళప్రేమా సర్వవాహనవాహనా || ౯ ||

నిశుంభశుంభహననీ మహిషాసురమర్దినీ |
మధుకైటభహంత్రీ చ చండముండవినాశినీ || ౧౦ ||

సర్వాసురవినాశా చ సర్వదానవఘాతినీ |
సర్వశాస్త్రమయీ సత్యా సర్వాస్త్రధారిణీ తథా || ౧౧ ||

అనేకశస్త్రహస్తా చ అనేకాస్త్రస్య ధారిణీ |
కుమారీ చైకకన్యా చ కైశోరీ యువతీ యతిః || ౧౨ ||

అప్రౌఢా చైవ ప్రౌఢా చ వృద్ధమాతా బలప్రదా |
మహోదరీ ముక్తకేశీ ఘోరరూపా మహాబలా || ౧౩ ||

అగ్నిజ్వాలా రౌద్రముఖీ కాలరాత్రిస్తపస్వినీ |
నారాయణీ భద్రకాళీ విష్ణుమాయా జలోదరీ || ౧౪ ||

శివదూతీ కరాలీ చ అనంతా పరమేశ్వరీ |
కాత్యాయనీ చ సావిత్రీ ప్రత్యక్షా బ్రహ్మవాదినీ || ౧౫ ||

య ఇదం ప్రపఠేన్నిత్యం దుర్గానామశతాష్టకమ్ |
నాసాధ్యం విద్యతే దేవి త్రిషు లోకేషు పార్వతి || ౧౬ ||

ధనం ధాన్యం సుతం జాయాం హయం హస్తినమేవ చ |
చతుర్వర్గం తథా చాంతే లభేన్ముక్తిం చ శాశ్వతీమ్ || ౧౭ ||

కుమారీః పూజయిత్వా తు ధ్యాత్వా దేవీం సురేశ్వరీమ్ |
పూజయేత్పరయా భక్త్యా పఠేన్నామశతాష్టకమ్ || ౧౮ ||

తస్య సిద్ధిర్భవేద్దేవి సర్వైస్సురవరైరపి |
రాజానో దాసతాం యాంతి రాజ్యశ్రియమవాప్నుయాత్ || ౧౯ ||

గోరోచనాలక్తకకుంకుమేన సింధూరకర్పూరమధుత్రయేణ |
విలిఖ్య యంత్రం విధినా విధిజ్ఞో భవేత్సదా ధారయతే పురారిః || ౨౦ ||

భౌమావాస్యానిశామగ్రే చంద్రే శతభిషాం గతే |
విలిఖ్య ప్రపఠేత్ స్తోత్రం స భవేత్ సంపదాం పదమ్ || ౨౧ ||

Download PDF here Sri Durga Ashtottara satanama stotram 1 – శ్రీ దుర్గాష్టోత్తరశతనామస్తోత్రం – 1

 

” మీ దైనందిన ఆధ్యాత్మిక వ్యవహారాల కొరకు మన హరి ఓం యాప్ ని అందిస్తున్నాం .

మీ వ్యక్తిగత వివరముల బట్టి మీ సమస్యల పరిష్కారములకు, ముహూర్తములకు, మంచి రోజుల నిర్ణయములకు ప్రఖ్యాతి గాంచిన జ్యోతిష్యులచే జవాబులు అందిస్తాము.

ప్రతి రోజు పంచాంగం, రాశిఫలాలు, ఆధ్యాత్మిక సమాచారం, నీతి కథలు, మరెన్నో విషయాలను తెలుసుకోవటానికి మన Hari Ome App డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.

మీరు ఇప్పటికే అప్లికేషన్ డౌన్లోడ్ చేసి ఉంటే, లేటెస్ట్ వెర్షన్ కోసం ఖచ్చితంగా అప్డేట్ చేసుకోండి

Android

iOS

For More Updates Please Visit www.Hariome.com 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here