శ్రీ దుర్గాష్టోత్తరశతనామస్తోత్రం – 1 – Sri Durga Ashtottara Shatanama Stotram 1 in Telugu

Sri Durga Ashtottara Shatanama Stotram 1 Lyrics ఈశ్వర ఉవాచ – శతనామ ప్రవక్ష్యామి శృణుష్వ కమలాననే | యస్య ప్రసాదమాత్రేణ దుర్గా ప్రీతా భవేత్ సతీ || ౧ || సతీ సాధ్వీ భవప్రీతా భవానీ భవమోచనీ | ఆర్యా దుర్గా జయా చాఽద్యా త్రినేత్రా శూలధారిణీ || ౨ || పినాకధారిణీ చిత్రా చంద్రఘంటా మహాతపాః | మనో బుద్ధిరహంకారా చిత్తరూపా చితా చితిః || ౩ || సర్వమంత్రమయీ సత్తా సత్యానందస్వరూపిణీ … Continue reading శ్రీ దుర్గాష్టోత్తరశతనామస్తోత్రం – 1 – Sri Durga Ashtottara Shatanama Stotram 1 in Telugu