శ్రీ దుర్గాష్టోత్తరశతనామావళిః 1 – Sri Durga Ashtottara satanamavali 1 in Telugu

0
2269

 

శ్రీ దుర్గాష్టోత్తరశతనామావళిః 1 – Sri Durga Ashtottara satanamavali 1 in Telugu.

DURGA DEVI STOTRAM

ఓం సత్యై నమః |
ఓం సాధ్వ్యై నమః |
ఓం భవప్రీతాయై నమః |
ఓం భవాన్యై నమః |
ఓం భవమోచన్యై నమః |
ఓం ఆర్యాయై నమః |
ఓం దుర్గాయై నమః |
ఓం జయాయై నమః |
ఓం ఆద్యాయై నమః |
ఓం త్రినేత్రాయై నమః | ౧౦ ||
ఓం శూలధారిణ్యై నమః |
ఓం పినాకధారిణ్యై నమః |
ఓం చిత్రాయై నమః |
ఓం చంద్రఘంటాయై నమః |
ఓం మహాతపాయై నమః |
ఓం మనసే నమః |
ఓం బుద్ధ్యై నమః |
ఓం అహంకారాయై నమః |
ఓం చిత్తరూపాయై నమః |
ఓం చితాయై నమః | ౨౦ ||
ఓం చిత్యై నమః |
ఓం సర్వమంత్రమయ్యై నమః |
ఓం సత్తాయై నమః |
ఓం సత్యానందస్వరూపిణ్యై నమః |
ఓం అనంతాయై నమః |
ఓం భావిన్యై నమః |
ఓం భావ్యాయై నమః |
ఓం భవ్యాయై నమః |
ఓం అభవ్యాయై నమః |
ఓం సదాగత్యై నమః | ౩౦ ||
ఓం శాంభవ్యై నమః |
ఓం దేవమాత్రే నమః |
ఓం చింతాయై నమః |
ఓం రత్నప్రియాయై నమః |
ఓం సర్వవిద్యాయై నమః |
ఓం దక్షకన్యాయై నమః |
ఓం దక్షయజ్ఞవినాశిన్యై నమః |
ఓం అపర్ణాయై నమః |
ఓం అనేకవర్ణాయై నమః |
ఓం పాటలాయై నమః | ౪౦ ||
ఓం పాటలావత్యై నమః |
ఓం పట్టాంబరపరీధానాయై నమః |
ఓం కలమంజీరరంజిన్యై నమః |
ఓం అమేయవిక్రమాయై నమః |
ఓం క్రూరాయై నమః |
ఓం సుందర్యై నమః |
ఓం సురసుందర్యై నమః |
ఓం వనదుర్గాయై నమః |
ఓం మాతంగ్యై నమః |
ఓం మతంగమునిపూజితాయై నమః | ౫౦ ||
ఓం బ్రాహ్మ్యై నమః |
ఓం మాహేశ్వర్యై నమః |
ఓం ఐంద్ర్యై నమః |
ఓం కౌమార్యై నమః |
ఓం వైష్ణవ్యై నమః |
ఓం చాముండాయై నమః |
ఓం వారాహ్యై నమః |
ఓం లక్ష్మ్యై నమః |
ఓం పురుషాకృత్యై నమః |
ఓం విమలాయై నమః | ౬౦ ||
ఓం ఉత్కర్షిణ్యై నమః |
ఓం జ్ఞానాయై నమః |
ఓం క్రియాయై నమః |
ఓం నిత్యాయై నమః |
ఓం బుద్ధిదాయై నమః |
ఓం బహుళాయై నమః |
ఓం బహుళప్రేమాయై నమః |
ఓం సర్వవాహనవాహన్యై నమః |
ఓం నిశుంభశుంభహనన్యై నమః |
ఓం మహిషాసురమర్దిన్యై నమః | ౭౦ ||
ఓం మధుకైటభహంత్ర్యై నమః |
ఓం చండముండవినాశిన్యై నమః |
ఓం సర్వాసురవినాశాయై నమః |
ఓం సర్వదానవఘాతిన్యై నమః |
ఓం సర్వశాస్త్రమయ్యై నమః |
ఓం సత్యాయై నమః |
ఓం సర్వస్త్రధారిణ్యై నమః |
ఓం అనేకశస్త్రహస్తాయై నమః |
ఓం అనేకాస్త్రధారిణ్యై నమః |
ఓం కుమార్యై నమః | ౮౦ ||
ఓం ఏకకన్యాయై నమః |
ఓం కైశోర్యై నమః |
ఓం యువత్యై నమః |
ఓం యత్యై నమః |
ఓం అప్రౌఢాయై నమః |
ఓం ప్రౌఢాయై నమః |
ఓం వృద్ధమాత్రే నమః |
ఓం బలప్రదాయై నమః |
ఓం మహోదర్యై నమః |
ఓం ముక్తకేశ్యై నమః | ౯౦ ||
ఓం ఘోరరూపాయై నమః |
ఓం మహాబలాయై నమః |
ఓం అగ్నిజ్వాలాయై నమః |
ఓం రౌద్రముఖ్యై నమః |
ఓం కాలరాత్ర్యై నమః |
ఓం తపస్విన్యై నమః |
ఓం నారాయణ్యై నమః |
ఓం భద్రకాళ్యై నమః |
ఓం విష్ణుమాయాయై నమః |
ఓం జలోదర్యై నమః | ౧౦౦ ||
ఓం శివదూత్యై నమః |
ఓం కరాల్యై నమః |
ఓం అనంతాయై నమః |
ఓం పరమేశ్వర్యై నమః |
ఓం కాత్యాయన్యై నమః |
ఓం సావిత్ర్యై నమః |
ఓం ప్రత్యక్షాయై నమః |
ఓం బ్రహ్మవాదిన్యై నమః | ౧౦౮ ||

Download PDF here Mahishasuramardini stotram – మహిషాసురమర్దినిస్తోత్రం

Sri Durga Devi Related Posts

శ్రీ అర్గళా స్తోత్రం | Sri Argala Stotram in Telugu

శ్రీ దుర్గా స్తోత్రం (అర్జున కృతం) – Sri Durga Stotram (Arjuna Krutam) in Telugu

శ్రీ దుర్గాష్టోత్తరశతనామావళిః 2 – Sri Durga Ashttotara satanamavali 2 in Telugu

శ్రీ దుర్గాష్టోత్తరశతనామస్తోత్రం – 1 – Sri Durga Ashtottara Shatanama Stotram 1 in Telugu

శ్రీ దుర్గ అపరాధ క్షమాపణ స్తోత్రం – Shri Durga Saptashati – Aparadha Kshamapana Stotram in Telugu

శ్రీ దుర్గాష్టోత్తరశతనామావళిః 1 – Sri Durga Ashtottara satanamavali 1 in Telugu

శ్రీ దుర్గాష్టోత్తర శతనామస్తోత్రం – Sri Durga Ashtottara Shatanama Stotram in Telugu

దుర్గా సూక్తం – Durga Suktam in Telugu

నవదుర్గా స్తోత్రం – Navadurga Stotram in Telugu

శ్రీ దుర్గా స్తోత్రం – Sri Durga Stotram in Telugu

శ్రీ దుర్గా పంచరత్నం – Sri Durga Pancharatnam in Telugu

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here