శ్రీ దుర్గాష్టోత్తరశతనామావళిః 1 – Sri Durga Ashtottara satanamavali 1 in Telugu

  DURGA DEVI STOTRAM ఓం సత్యై నమః | ఓం సాధ్వ్యై నమః | ఓం భవప్రీతాయై నమః | ఓం భవాన్యై నమః | ఓం భవమోచన్యై నమః | ఓం ఆర్యాయై నమః | ఓం దుర్గాయై నమః | ఓం జయాయై నమః | ఓం ఆద్యాయై నమః | ఓం త్రినేత్రాయై నమః | ౧౦ || ఓం శూలధారిణ్యై నమః | ఓం పినాకధారిణ్యై నమః | ఓం … Continue reading శ్రీ దుర్గాష్టోత్తరశతనామావళిః 1 – Sri Durga Ashtottara satanamavali 1 in Telugu