Sri Durga Ashtottara satanamavali 1

0
410

ōṁ satyai namaḥ |
ōṁ sādhvyai namaḥ |
ōṁ bhavaprītāyai namaḥ |
ōṁ bhavānyai namaḥ |
ōṁ bhavamōcanyai namaḥ |
ōṁ āryāyai namaḥ |
ōṁ durgāyai namaḥ |
ōṁ jayāyai namaḥ |
ōṁ ādyāyai namaḥ |
ōṁ trinētrāyai namaḥ | 10 ||

ōṁ śūladhāriṇyai namaḥ |
ōṁ pinākadhāriṇyai namaḥ |
ōṁ citrāyai namaḥ |
ōṁ candraghaṇṭāyai namaḥ |
ōṁ mahātapāyai namaḥ |
ōṁ manasē namaḥ |
ōṁ buddhyai namaḥ |
ōṁ ahaṅkārāyai namaḥ |
ōṁ cittarūpāyai namaḥ |
ōṁ citāyai namaḥ | 20 ||

ōṁ cityai namaḥ |
ōṁ sarvamantramayyai namaḥ |
ōṁ sattāyai namaḥ |
ōṁ satyānandasvarūpiṇyai namaḥ |
ōṁ anantāyai namaḥ |
ōṁ bhāvinyai namaḥ |
ōṁ bhāvyāyai namaḥ |
ōṁ bhavyāyai namaḥ |
ōṁ abhavyāyai namaḥ |
ōṁ sadāgatyai namaḥ | 30 ||

ōṁ śāmbhavyai namaḥ |
ōṁ dēvamātrē namaḥ |
ōṁ cintāyai namaḥ |
ōṁ ratnapriyāyai namaḥ |
ōṁ sarvavidyāyai namaḥ |
ōṁ dakṣakanyāyai namaḥ |
ōṁ dakṣayajñavināśinyai namaḥ |
ōṁ aparṇāyai namaḥ |
ōṁ anēkavarṇāyai namaḥ |
ōṁ pāṭalāyai namaḥ | 40 ||

ōṁ pāṭalāvatyai namaḥ |
ōṁ paṭṭāmbaraparīdhānāyai namaḥ |
ōṁ kalamañjīrarañjinyai namaḥ |
ōṁ amēyavikramāyai namaḥ |
ōṁ krūrāyai namaḥ |
ōṁ sundaryai namaḥ |
ōṁ surasundaryai namaḥ |
ōṁ vanadurgāyai namaḥ |
ōṁ mātaṅgyai namaḥ |
ōṁ mataṅgamunipūjitāyai namaḥ | 50 ||

ōṁ brāhmyai namaḥ |
ōṁ māhēśvaryai namaḥ |
ōṁ aindryai namaḥ |
ōṁ kaumāryai namaḥ |
ōṁ vaiṣṇavyai namaḥ |
ōṁ cāmuṇḍāyai namaḥ |
ōṁ vārāhyai namaḥ |
ōṁ lakṣmyai namaḥ |
ōṁ puruṣākr̥tyai namaḥ |
ōṁ vimalāyai namaḥ | 60 ||

ōṁ utkarṣiṇyai namaḥ |
ōṁ jñānāyai namaḥ |
ōṁ kriyāyai namaḥ |
ōṁ nityāyai namaḥ |
ōṁ buddhidāyai namaḥ |
ōṁ bahulāyai namaḥ |
ōṁ bahulaprēmāyai namaḥ |
ōṁ sarvavāhanavāhanyai namaḥ |
ōṁ niśumbhaśumbhahananyai namaḥ |
ōṁ mahiṣāsuramardinyai namaḥ | 70 ||

ōṁ madhukaiṭabhahantryai namaḥ |
ōṁ caṇḍamuṇḍavināśinyai namaḥ |
ōṁ sarvāsuravināśāyai namaḥ |
ōṁ sarvadānavaghātinyai namaḥ |
ōṁ sarvaśāstramayyai namaḥ |
ōṁ satyāyai namaḥ |
ōṁ sarvastradhāriṇyai namaḥ |
ōṁ anēkaśastrahastāyai namaḥ |
ōṁ anēkāstradhāriṇyai namaḥ |
ōṁ kumāryai namaḥ | 80 ||

ōṁ ēkakanyāyai namaḥ |
ōṁ kaiśōryai namaḥ |
ōṁ yuvatyai namaḥ |
ōṁ yatyai namaḥ |
ōṁ aprauḍhāyai namaḥ |
ōṁ prauḍhāyai namaḥ |
ōṁ vr̥ddhamātrē namaḥ |
ōṁ balapradāyai namaḥ |
ōṁ mahōdaryai namaḥ |
ōṁ muktakēśyai namaḥ | 90 ||

ōṁ ghōrarūpāyai namaḥ |
ōṁ mahābalāyai namaḥ |
ōṁ agnijvālāyai namaḥ |
ōṁ raudramukhyai namaḥ |
ōṁ kālarātryai namaḥ |
ōṁ tapasvinyai namaḥ |
ōṁ nārāyaṇyai namaḥ |
ōṁ bhadrakālyai namaḥ |
ōṁ viṣṇumāyāyai namaḥ |
ōṁ jalōdaryai namaḥ | 100 ||

ōṁ śivadūtyai namaḥ |
ōṁ karālyai namaḥ |
ōṁ anantāyai namaḥ |
ōṁ paramēśvaryai namaḥ |
ōṁ kātyāyanyai namaḥ |
ōṁ sāvitryai namaḥ |
ōṁ pratyakṣāyai namaḥ |
ōṁ brahmavādinyai namaḥ | 108 ||

Download PDF here Sri Durga Ashtottara satanamavali 1

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here