Sri Durga Ashtottara satanamavali 1

ōṁ satyai namaḥ | ōṁ sādhvyai namaḥ | ōṁ bhavaprītāyai namaḥ | ōṁ bhavānyai namaḥ | ōṁ bhavamōcanyai namaḥ | ōṁ āryāyai namaḥ | ōṁ durgāyai namaḥ | ōṁ jayāyai namaḥ | ōṁ ādyāyai namaḥ | ōṁ trinētrāyai namaḥ | 10 || ōṁ śūladhāriṇyai namaḥ | ōṁ pinākadhāriṇyai namaḥ | ōṁ citrāyai namaḥ | ōṁ … Continue reading Sri Durga Ashtottara satanamavali 1