Sri Durga Ashttotara satanamavali 2

0
410

ōṁ durgāyai namaḥ |
ōṁ śivāyai namaḥ |
ōṁ mahālakṣmai namaḥ |
ōṁ mahāgauryai namaḥ |
ōṁ caṇḍikāyai namaḥ |
ōṁ sarvajñāyai namaḥ |
ōṁ sarvalōkēśāyai namaḥ |
ōṁ sarvakarmaphalapradāyai namaḥ |
ōṁ sarvatīrthamayāyai namaḥ |
ōṁ puṇyāyai namaḥ | 10 ||

ōṁ dēvayōnayē namaḥ |
ōṁ ayōnijāyai namaḥ |
ōṁ bhūmijāyai namaḥ |
ōṁ nirguṇāyai namaḥ |
ōṁ ādhāraśaktyai namaḥ |
ōṁ anīśvaryai namaḥ |
ōṁ nirguṇāyai namaḥ |*
ōṁ nirahaṅkārāyai namaḥ |
ōṁ sarvagarvavimardinyai namaḥ |
ōṁ sarvalōkapriyāyai namaḥ | 20 ||

ōṁ vāṇyai namaḥ |
ōṁ sarvavidyādhidēvatāyai namaḥ |
ōṁ pārvatyai namaḥ |
ōṁ dēvamātrē namaḥ |
ōṁ vanīśāyai namaḥ |
ōṁ vindhyavāsinyai namaḥ |
ōṁ tējōvatyai namaḥ |
ōṁ mahāmātrē namaḥ |
ōṁ kōṭisūryasamaprabhāyai namaḥ |
ōṁ dēvatāyai namaḥ | 30 ||

ōṁ vahnirūpāyai namaḥ |
ōṁ sarōjāyai namaḥ |
ōṁ varṇarūpiṇyai namaḥ |*
ōṁ guṇāśrayāyai namaḥ |
ōṁ guṇamadhyāyai namaḥ |
ōṁ guṇatrayavivarjitāyai namaḥ |
ōṁ karmajñānapradāyai namaḥ |
ōṁ kāntāyai namaḥ |
ōṁ sarvasaṁhārakāriṇyai namaḥ |
ōṁ dharmajñānāyai namaḥ | 40 ||

ōṁ dharmaniṣṭhāyai namaḥ |
ōṁ sarvakarmavivarjitāyai namaḥ |
ōṁ kāmākṣyai namaḥ |
ōṁ kāmasaṁhartryai namaḥ |
ōṁ kāmakrōdhavivarjitāyai namaḥ |
ōṁ śāṅkaryai namaḥ |
ōṁ śāmbhavyai namaḥ |
ōṁ śāntāyai namaḥ |
ōṁ candrasūryāgnilōcanāyai namaḥ |
ōṁ sujayāyai namaḥ | 50 ||

ōṁ jayabhūmiṣṭhāyai namaḥ |
ōṁ jāhnavyai namaḥ |
ōṁ janapūjitāyai namaḥ |
ōṁ śāstrāyai namaḥ |
ōṁ śāstramayāyai namaḥ |
ōṁ nityāyai namaḥ |
ōṁ śubhāyai namaḥ |
ōṁ candrārdhamastakāyai namaḥ |
ōṁ bhāratyai namaḥ |
ōṁ bhrāmaryai namaḥ | 60 ||

ōṁ kalpāyai namaḥ |
ōṁ karālyai namaḥ |
ōṁ kr̥ṣṇapiṅgalāyai namaḥ |
ōṁ brāhmyai namaḥ |
ōṁ nārāyaṇyai namaḥ |
ōṁ raudryai namaḥ |
ōṁ candrāmr̥taparivr̥tāyai namaḥ |
ōṁ jyēṣṭhāyai namaḥ |
ōṁ indirāyai namaḥ |
ōṁ mahāmāyāyai namaḥ | 70 ||

ōṁ jagatsr̥ṣṭyādhikāriṇyai namaḥ |
ōṁ brahmāṇḍakōṭisaṁsthānāyai namaḥ |
ōṁ kāminyai namaḥ |
ōṁ kamalālayāyai namaḥ |
ōṁ kātyāyanyai namaḥ |
ōṁ kalātītāyai namaḥ |
ōṁ kālasaṁhārakāriṇyai namaḥ |
ōṁ yōganiṣṭhāyai namaḥ |
ōṁ yōgagamyāyai namaḥ |
ōṁ yōgadhyēyāyai namaḥ | 80 ||

ōṁ tapasvinyai namaḥ |
ōṁ jñānarūpāyai namaḥ |
ōṁ nirākārāyai namaḥ |
ōṁ bhaktābhīṣṭaphalapradāyai namaḥ |
ōṁ bhūtātmikāyai namaḥ |
ōṁ bhūtamātrē namaḥ |
ōṁ bhūtēśāyai namaḥ |
ōṁ bhūtadhāriṇyai namaḥ |
ōṁ svadhānārīmadhyagatāyai namaḥ |
ōṁ ṣaḍādhārādhivardhinyai namaḥ | 90 ||

ōṁ mōhitāyai namaḥ |
ōṁ āmśubhavāyai namaḥ |
ōṁ śubhrāyai namaḥ |
ōṁ sūkṣmāyai namaḥ |
ōṁ mātrāyai namaḥ |
ōṁ nirālasāyai namaḥ |
ōṁ nimnagāyai namaḥ |*
ōṁ nīlasaṅkāśāyai namaḥ |
ōṁ nityānandāyai namaḥ |
ōṁ harāyai namaḥ | 100 ||

ōṁ parāyai namaḥ |
ōṁ sarvajñānapradāyai namaḥ |
ōṁ ānandāyai namaḥ |
ōṁ satyāyai namaḥ |
ōṁ durlabharūpiṇyai namaḥ |
ōṁ sarasvatyai namaḥ |
ōṁ sarvagatāyai namaḥ |
ōṁ sarvābhīṣṭapradāyai namaḥ | 108 ||

Download PDF here Sri Durga Ashttotara satanamavali 2

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here