శ్రీ దుర్గ దేవి అలంకరణ | Sri Durga Devi Alankarana In Telugu | 7th day of Navratri 2021

0
12481

7th day of Navratri 2021

Back

1. శ్రీ దుర్గ దేవి అలంకరణ

13/10/2021 – బుధవారం 
ఆశ్వయుజ శుద్ధ అష్టమి (దుర్గాష్టమి)
ఏడవ రోజు శ్రీ దుర్గా దేవి అమ్మవారి అలంకరణ (కుజ + రాహు)
ఎరుపు చీర (కుజుడు,బుధుడు)
పేలాలు పాయసం నైవేద్యం (రాహువు, శుక్రుడు, చంద్రుడు)

Promoted Content
Back

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here