శ్రీ దుర్గ దేవి అలంకరణ | Sri Durga Devi Alankarana In Telugu | 8th Day of Dasara Sharan Navaratri 2023

Sharan Navrathri 2023 Eighth Day Alankaram of Goddess Sri Durga Devi   ఇక పై రోజు శుభ సమయం కోసం మన AstroTags అప్లికేషన్ ని డౌన్లోడ్ చేసుకోండి. వీటితో పాటు మీ జన్మ వివరాలు బట్టి రోజు మీరు ఏ పని చేయాలో ఏ పని చేయకూడదో తెలుసుకోండి. మరిన్ని వివరలకు https://onelink.to/ppsjem శ్రీ దుర్గ దేవి అలంకరణ 22-10-2023 – ఆదివారం ఆశ్వయుజ శుద్ధ అష్టమి (దుర్గాష్టమి) ఎనిమిదవ రోజు శ్రీ … Continue reading శ్రీ దుర్గ దేవి అలంకరణ | Sri Durga Devi Alankarana In Telugu | 8th Day of Dasara Sharan Navaratri 2023