Sri Ganesha Avatara Stotram in English | śrī gaṇēśāvatāra stōtram

0
50
Sri Ganesha Avatara Stotram in English
Sri Ganesha Avatara Stotram in English with pdf download

Sri Ganesha Avatara Stotram lyrics in English

aṅgirasa uvāca |
anantā avatārāśca gaṇēśasya mahātmanaḥ |
na śakyatē kathāṁ vaktuṁ mayā varṣaśatairapi || 1 ||

saṅkṣēpēṇa pravakṣyāmi mukhyānāṁ mukhyatāṁ gatān |
avatārāṁśca tasyāṣṭau vikhyātān brahmadhārakān || 2 ||

vakratuṇḍāvatāraśca dēhināṁ brahmadhārakaḥ |
matsurāsurahantā sa siṁhavāhanagaḥ smr̥taḥ || 3 ||

ēkadantāvatārō vai dēhināṁ brahmadhārakaḥ |
madāsurasya hantā sa ākhuvāhanagaḥ smr̥taḥ || 4 ||

mahōdara iti khyātō jñānabrahmaprakāśakaḥ |
mōhāsurasya śatrurvai ākhuvāhanagaḥ smr̥taḥ || 5 ||

gajānanaḥ sa vijñēyaḥ sāṅkhyēbhyaḥ siddhidāyakaḥ |
lōbhāsuraprahartā ca mūṣakagaḥ prakīrtitaḥ || 6 ||

lambōdarāvatārō vai krōdhāsuranibarhaṇaḥ |
ākhugaḥ śaktibrahmā san tasya dhāraka ucyatē || 7 ||

vikaṭō nāma vikhyātaḥ kāmāsurapradāhakaḥ |
mayūravāhanaścāyaṁ sauramātmadharaḥ smr̥taḥ || 8 ||

vighnarājāvatāraśca śēṣavāhana ucyatē |
mamāsuraprahantā sa viṣṇubrahmēti vācakaḥ || 9 ||

dhūmravarṇāvatāraścābhimānāsuranāśakaḥ |
ākhuvāhanatāṁ prāptaḥ śivātmakaḥ sa ucyatē || 10 ||

ētē:’ṣṭau tē mayā prōktā gaṇēśāṁśā vināyakāḥ |
ēṣāṁ bhajanamātrēṇa svasvabrahmapradhārakāḥ || 11 ||

svānandavāsakārī sa gaṇēśānaḥ prakathyatē |
svānandē yōgibhirdr̥ṣṭō brahmaṇi nātra saṁśayaḥ || 12 ||

tasyāvatārarūpāścāṣṭau vighnaharaṇāḥ smr̥tāḥ |
svānandabhajanēnaiva līlāstatra bhavanti hi || 13 ||

māyā tatra svayaṁ līnā bhaviṣyati suputraka |
samyōgē maunabhāvaśca samādhiḥ prāpyatē janaiḥ || 14 ||

ayōgē gaṇarājasya bhajanē naiva siddhyati |
māyābhēdamayaṁ brahma nirvr̥ttiḥ prāpyatē parā || 15 ||

yōgātmakagaṇēśānō brahmaṇaspativācakaḥ |
tatra śāntiḥ samākhyātā yōgarūpā janaiḥ kr̥tā || 16 ||

nānāśāntipramōdaśca sthānē sthānē prakathyatē |
śāntīnāṁ śāntirūpā sā yōgaśāntiḥ prakīrtitā || 17 ||

yōgasya yōgatādr̥ṣṭā sarvabrahma suputraka |
na yōgātparamaṁ brahma brahmabhūtēna labhyatē || 18 ||

ētadēva paraṁ guhyaṁ kathitaṁ vatsa tē:’likham |
bhaja tvaṁ sarvabhāvēna gaṇēśaṁ brahmanāyakam || 19 ||

putrapautrādipradaṁ stōtramidaṁ śōkavināśanam |
dhanadhānyasamr̥ddhyādipradaṁ bhāvi na saṁśayaḥ || 20 ||

dharmārthakāmamōkṣāṇāṁ sādhanaṁ brahmadāyakam |
bhaktidr̥ḍhakaraṁ caiva bhaviṣyati na saṁśayaḥ || 21 ||

iti śrīmudgalapurāṇē gaṇēśāvatārastōtraṁ sampūrṇam |

 

Lord Ganesh Related Stotras

Sri Ganesha Ashtakam (Vyasa Krutam) in English | śrī gaṇēśāṣṭakam (vyāsa kr̥tam)

Runa Hartru Ganesha Stotram in English | śrī r̥ṇahartr̥ gaṇēśa stōtram

Ucchista Ganapati Stotram in English | ucchiṣṭa gaṇapati stōtram

Runa Vimochana Ganapati Stotram | Runa Vimochana Vinayaka Stotra in English

Sri Ratnagarbha Ganesha Vilasa Stotram / Stuti

Sri Ganesha Ashtottara Shatanama Stotram

Sri Maha Ganapathi Stotram | śrī mahāgaṇapati stōtram

Sri Maha Ganapathi Mangala Malika Stotram

Sri Ekadanta Stotram | śrī ēkadanta stōtram

Sri Maha Ganapathi Sahasranama Stotram | Ganapati Stotras