శ్రీ జగన్నాథ రథయాత్ర ప్రాముఖ్యత, పాటించవలసిన ముఖ్య నియమములు ఏమిటి? | Puri Jagannath Rath Yatra 2023

0
849

శ్రీ జగన్నాథ రథయాత్ర ప్రాముఖ్యత, పాటించవలసిన ముఖ్య నియమములు ఏమిటి?

సప్తమోక్ష పురములలో ఒకటిగా, చార్-ధాంలో ప్రధానమైనదిగా చెప్పబడుతున్న పురుషోత్తమ క్షేత్రం ‘పురి’లో ఆషాఢ శుద్ధ విదియ నాడు సుభద్రా-బలభద్ర, సుదర్శన సహిత జగన్నాథ స్వామి వారి రథయాత్ర అత్యంత వైభవంగా జరుగుతుంది.

స్కాందపురాణాదులలో దీని మహిమ వివరించబడింది. ఈ యాత్రకు ఉత్సవమూర్తులు కాక ప్రధాన దారుమూర్తులే కదలి రావడం ఇక్కడి ప్రత్యేకం. ఈ యాత్ర పురీలోనే కాక చాలా నగరాలలో జరుగుతుంది కనుక ఆ యాత్రలలో పాల్గొనడం పుణ్యప్రదం. దారుమూర్తులుగా పురీలో కొలువై ఉన్నప్పటికీ జగన్నాథుడు కనుక మనం నివసించే ప్రదేశంలోనే జగన్నాథుని అనుగ్రహాన్ని ఆశించి విష్ణుపూజ, విష్ణుసహస్రనామ పారాయణ చేసినట్లైతే ఆ జగన్నాథుని అనుగ్రహాన్ని పొందవచ్చు.

“రథస్థం వామనం దృష్ట్వా పునర్జన్మ న విద్యతే”

రథములోనున్న జగన్నాథుని దర్శిస్తే పునర్జన్మ లేని మోక్షాన్ని పొందవచ్చన్నది శాస్త్రవాక్యం.

Related Posts

పూరి జగన్నాథుని అసంపూర్ణ విగ్రహాల వెనుక ఉన్న రహస్యం? ఈ రథం ప్రత్యేక లక్షణం ఏంటో మీకు తేలుసా?! | Puri Jagannath Rath Yatra 2023

నేడు జగన్నాథుని రథయాత్ర | Puri Jagannath Rath Yatra in Telugu ?

పూరీ జగన్నాథుని రథయాత్ర 2023 ఎప్పుడు & విశేషాలు? | Puri Jagannath Rath Yatra 2023

పూరీ జగన్నాథ రథయాత్ర 2023 ప్రత్యేకతలు & ఆసక్తికరమైన నిజాలు | Puri Jagannath Rath Yatra 2023

వార ఫలాలు (జూలై 11 నుండి జూలై 17 వరకు)