శ్రీ కమలత్మికా అష్టోత్తరం

0
1747

 

2016-05-01 (12)

Sri Kamalatmika Ashtottaram / శ్రీ కమలత్మికా అష్టోత్తరం

Back

1. ॥ శ్రీకమలాఅష్టోత్తరశతనామావలీ ॥

శ్రీమహామాయాయై నమః ।

శ్రీమహాలక్ష్మ్యై నమః ।

శ్రీమహావాణ్యై నమః ।

శ్రీమహేశ్వర్యై నమః ।

శ్రీమహాదేవ్యై నమః ।

శ్రీమహారాత్ర్యై నమః ।

శ్రీమహిషాసురమర్దిన్యై నమః ।

శ్రీకాలరాత్ర్యై నమః ।

శ్రీకుహవై నమః ।

శ్రీపూర్ణాయై నమః । 10

20

ఆనన్దాయై నమః ।

శ్రీఆద్యాయై నమః ।

శ్రీభద్రికాయై నమః ।

శ్రీనిశాయై నమః ।

శ్రీజయాయై నమః ।

శ్రీరిక్తాయై నమః ।

శ్రీమహాశక్త్యై నమః ।

శ్రీదేవమాత్రే నమః ।

శ్రీకృశోదర్యై నమః ।

శ్రీశచ్యై నమః । 20

Promoted Content
Back

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here