శ్రీ కృష్ణస్తవరాజ – Sri Krishna Stavaraja

0
134

శ్రీ కృష్ణస్తవరాజ – Sri Krishna Stavaraja

శృణు దేవి ప్రవక్ష్యామి స్తోత్రం పరమదుర్లభమ్ |
యజ్‍జ్ఞాత్వా న పునర్గచ్ఛేన్నరో నిరయయాతనామ్ || ౧ ||

నారదాయ చ యత్ప్రోక్తం బ్రహ్మపుత్రేణ ధీమతా |
సనత్కుమారేణ పురా యోగీంద్రగురువర్త్మనా || ౨ ||

శ్రీనారద ఉవాచ –
ప్రసీద భగవన్మహ్యమజ్ఞానాత్కుంఠితాత్మనే |
తవాంఘ్రిపంకజరజోరాగిణీం భక్తిముత్తమామ్ || ౩ ||

అజ ప్రసీద భగవన్నమితద్యుతిపంజర |
అప్రమేయ ప్రసీదాస్మద్దుఃఖహన్పురుషోత్తమ || ౪ ||

స్వసంవేద్య ప్రసీదాస్మదానందాత్మన్ననామయ |
అచింత్యసార విశ్వాత్మన్ప్రసీద పరమేశ్వర || ౫ ||

ప్రసీద తుంగతుంగానాం ప్రసీద శివశోభన |
ప్రసీద గుణగంభీర గంభీరాణాం మహాద్యుతే || ౬ ||

ప్రసీద వ్యక్త విస్తీర్ణం విస్తీర్ణానామగోచర |
ప్రసీదార్ద్రార్ద్రజాతీనాం ప్రసీదాంతాంతదాయినామ్ || ౭ ||

గురోర్గరీయః సర్వేశ ప్రసీదానంత దేహినామ్ |
జయ మాధవ మాయాత్మన్ జయ శాశ్వతశంఖభృత్ || ౮ ||

జయ శంఖధర శ్రీమన్ జయ నందకనందన |
జయ చక్రగదాపాణే జయ దేవ జనార్దన || ౯ ||

జయ రత్నవరాబద్ధకిరీటాక్రాంతమస్తక |
జయ పక్షిపతిచ్ఛాయానిరుద్ధార్కకరారుణ || ౧౦ ||

నమస్తే నరకారాతే నమస్తే మధుసూదన |
నమస్తే లలితాపాంగ నమస్తే నరకాంతక || ౧౧ ||

నమః పాపహరేశాన నమః సర్వభయాపహ |
నమః సంభూతసర్వాత్మన్నమః సంభృతకౌస్తుభ || ౧౨ ||

నమస్తే నయనాతీత నమస్తే భయహారక |
నమో విభిన్నవేషాయ నమః శ్రుతిపథాతిగ || ౧౩ ||

నమస్త్రిమూర్తిభేదేన సర్గస్థిత్యంతహేతవే |
విష్ణవే త్రిదశారాతిజిష్ణవే పరమాత్మనే || ౧౪ ||

చక్రభిన్నారిచక్రాయ చక్రిణే చక్రవల్లభ |
విశ్వాయ విశ్వవంద్యాయ విశ్వభూతానువర్తినే || ౧౫ ||

నమోఽస్తు యోగిధ్యేయాత్మన్నమోఽస్త్వధ్యాత్మిరూపిణే |
భక్తిప్రదాయ భక్తానాం నమస్తే భక్తిదాయినే || ౧౬ ||

పూజనం హవనం చేజ్యా ధ్యానం పశ్చాన్నమస్క్రియా |
దేవేశ కర్మ సర్వం మే భవేదారాధనం తవ || ౧౭ ||

ఇతి హవనజపార్చాభేదతో విష్ణుపూజా-
నియతహృదయకర్మా యస్తు మన్త్రీ చిరాయ |
స ఖలు సకలకామాన్ ప్రాప్య కృష్ణాంతరాత్మా
జననమృతివిముక్తోఽత్యుత్తమాం భక్తిమేతి || ౧౮ ||

గోగోపగోపికావీతం గోపాలం గోషు గోప్రదమ్ |
గోపైరీడ్యం గోసహస్రైర్నౌమి గోకులనాయకమ్ || ౧౯ ||

ప్రీణయేదనయా స్తుత్యా జగన్నాథం జగన్మయమ్ |
ధర్మార్థకామమోక్షాణామాప్తయే పురుషోత్తమః || ౨౦ ||

Download PDF here Sri Krishna Stavaraja – శ్రీ కృష్ణస్తవరాజ

“మీ ఆధ్యాత్మిక సాధనకు సహాయం చేయటానికి మన హరి ఓం యాప్ ని అందిస్త్నుం.”

ఇకపై మీ వ్యక్తి గత సమస్యల పరిష్కారానికి, ముహూర్తాలకు, మంచిరోజుల నిర్ణయానికి మీ వ్యక్తిగత వివరాలను బట్టి మేము ప్రపంచ ప్రఖ్యాత గాంచిన జ్యోతిష్యులతో, మీ ప్రశ్నకు జవాబు సూచిస్తాము.

వీటితో పాటు ప్రతి రోజు పంచాంగం, రాశిఫలాలు, ఆధ్యాత్మిక సమాచారం, నీతి కథలు, మరెన్నో విషయాలను తెలుసుకోవటానికి మన Hari Om App ని డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.

మీరు ఇప్పటికే అప్లికేషన్ డౌన్లోడ్ చేసి ఉంటే, లేటెస్ట్ వెర్షన్ కోసం ఖచితంగా అప్డేట్ చేసుకోండి

Android

iOS

 

 


Warning: A non-numeric value encountered in /home/hariom15/public_html/hariome.com/wp-content/themes/Newspaper/includes/wp_booster/td_block.php on line 1009

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here