శ్రీ కృష్ణస్తోత్రం (వసుదేవ కృతం) – Sri Krishna Stotram (Vasudeva krutam)

0
115

Sri Krishna Stotram (Vasudeva krutam)

వసుదేవ ఉవాచ –
త్వామతీంద్రియమవ్యక్తమక్షరం నిర్గుణం విభుమ్ |
ధ్యానాసాధ్యం చ సర్వేషాం పరమాత్మానమీశ్వరమ్ || ౧ ||

స్వేచ్ఛామయం సర్వరూపం స్వేచ్ఛారూపధరం పరమ్ |
నిర్లిప్తం పరమం బ్రహ్మ బీజరూపం సనాతనమ్ || ౨ ||

స్థూలాత్ స్థూలతరం ప్రాప్తమతిసూక్ష్మమదర్శనమ్ |
స్థితం సర్వశరీరేషు సాక్షిరూపమదృశ్యకమ్ || ౩ ||

శరీరవంతం సగుణమశరీరం గుణోత్కరం |
ప్రకృతిం ప్రకృతీశం చ ప్రాకృతం ప్రకృతేః పరమ్ || ౪ ||

సర్వేశం సర్వరూపం చ సర్వాంతకరమవ్యయమ్ |
సర్వాధారం నిరాధారం నిర్వ్యూహం స్తౌమి కిం విభుమ్ || ౫ ||

అనంతః స్తవనేఽశక్తోఽశక్తా దేవీ సరస్వతీ |
యం వా స్తోతుమశక్తశ్చ పంచవక్త్రః షడాననః || ౬ ||

చతుర్ముఖో వేదకర్తా యం స్తోతుమక్షమః సదా |
గణేశో న సమర్థశ్చ యోగీంద్రాణాం గురోర్గురుః || ౭ ||

ఋషయో దేవతాశ్చైవ మునీంద్రమనుమానవాః |
స్వప్నే తేషామదృశ్యం చ త్వామేవం కిం స్తువంతి తే || ౮ ||

శ్రుతయః స్తవనేఽశక్తాః కిం స్తువంతి విపశ్చితః |
విహాయైవం శరీరం చ బాలో భవితుమర్హసి || ౯ ||

వసుదేవకృతం స్తోత్రం త్రిసంధ్యం యః పఠేన్నరః |
భక్తిం దాస్యమవాప్నోతి శ్రీకృష్ణచరణాంబుజే || ౧౦ ||

విశిష్టపుత్రం లభతే హరిదాసం గుణాన్వితమ్ |
సంకటం నిస్తరేత్తూర్ణం శత్రుభీతేః ప్రముచ్యతే || ౧౧ ||

Download PDF here Sri Krishna Stotram (Vasudeva krutam) – శ్రీ కృష్ణస్తోత్రం (వసుదేవ కృతం)

 

“మీ ఆధ్యాత్మిక సాధనకు సహాయం చేయటానికి మన హరి ఓం యాప్ ని అందిస్త్నుం.”

ఇకపై మీ వ్యక్తి గత సమస్యల పరిష్కారానికి, ముహూర్తాలకు, మంచిరోజుల నిర్ణయానికి మీ వ్యక్తిగత వివరాలను బట్టి మేము ప్రపంచ ప్రఖ్యాత గాంచిన జ్యోతిష్యులతో, మీ ప్రశ్నకు జవాబు సూచిస్తాము.

వీటితో పాటు ప్రతి రోజు పంచాంగం, రాశిఫలాలు, ఆధ్యాత్మిక సమాచారం, నీతి కథలు, మరెన్నో విషయాలను తెలుసుకోవటానికి మన Hari Om App ని డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.

మీరు ఇప్పటికే అప్లికేషన్ డౌన్లోడ్ చేసి ఉంటే, లేటెస్ట్ వెర్షన్ కోసం ఖచితంగా అప్డేట్ చేసుకోండి

Android

iOS

 

 


Warning: A non-numeric value encountered in /home/hariom15/public_html/hariome.com/wp-content/themes/Newspaper/includes/wp_booster/td_block.php on line 1009

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here