Sri Lakshmi Gadyam

0
613

śrīvēṅkaṭēśamahiṣī śritakalpavallī
padmāvatī vijayatāmiha padmahastā |
śrīvēṅkaṭākhya dharaṇībhr̥dupatyakāyāṁ
yā śrīśukasya nagarē kamalākarēbhūt || 1

bhagavati jaya jaya padmāvati hē, bhāgavata nikara bahutara bhayakara bahulōdyamayama sadmāyati hē, bhavijana bhayanāśi bhāgyapayōrāśi vēlātiga lōla vipulatarōllōla vīci līlāvahē,
padmajabhavayuvati pramukhāmarayuvati paricārakayuvati vitati sarati satata viracita paricaraṇa caraṇāmbhōru hē, akuṇṭha vaikuṇṭha mahāvibhūti nāyikē, akhilāṇḍakōṭibrahmāṇḍanāyikē, śrīvēṅkaṭanāyikē, śrīmati padmāvati, jaya vijayī bhava ||

kṣīrāmbhōrāśisāraiḥ prabhavati rucirairyatsvarūpē pradīpē
śēṣāṇyēṣāmr̥jīṣāṇya janiṣata sudhākalpadēvāṅganādyāḥ |
yasyāssiṁhāsanasya pravilasati sadā tōraṇaṁ vaijayantī
sē:’yaṁ śrīvēṅkaṭādri prabhuvaramahiṣī bhātu padmāvatī śrīḥ || 2

jaya jaya jaya jagadīśvara kamalāpati karuṇārasa varuṇālayavēlē, caraṇāṁ buja śaraṇāgata karuṇārasa varuṇālaya murabādhana karabōdhana saphalīkr̥ta śaraṇāgata janatāgamavēlē, kiñcidudañcita susmita bhañjita candrakalāmada sūcita sampada vimala vilōcana jita kamalāsana sakr̥davalōkana sajjana durjana bhēdavilōpana līlā lōlē, śōbhanaśīlē, śubhaguṇamālē, sundarabhālē, kuṭila nirantara kuntalamālē, maṇivara viracita mañjulamālē, padmasurabhi gandha mārdava makaranda phalitākr̥ti bandha padminī bālē, akuṇṭha vaikuṇṭha mahāvibhūti nāyikē, akhilāṇḍakōṭibrahmāṇḍanāyikē, śrīvēṅkaṭanāyikē, śrīmati padmāvati, jaya vijayī bhava ||

śrīśailānantasūrēssadhavamupavanē cēralīlāṁ carantī
cāmpēyē tēna baddhā svapatimavarayattasya kanyā satī yā |
yasyāḥ śrīśailapūrṇaśśvaśurati ca harēstātbhāvaṁ prapannaḥ
sē:’yaṁ śrī vēṅkaṭādri prabhuvara mahiṣī bhātu padmāvatī śrīḥ || 3

kharvī bhavadati garvī kr̥ta guru mērvīśikhari mukhōrvīdharakula darvīkara dayitōrvī dhara śikharōrvī phaṇipati gurvīśvarakr̥ta rāmānujamuni nāmāṅkita bahubhūmāśraya suradhāmālaya
varanandanavana sundaratarānanda mandirānanta guruvanānanta kēliyuta nibhr̥tatara vihr̥ti rata līlā cōra rājakumāra nijapati svaira saha vihāra samaya nibhr̥tōṣita phaṇipati gurubhakti pāśavaśaṁvada nigr̥hītārāma campaka nibaddhē, bhakta janāvana baddha śraddhē, bhajana vimukha bhavijana bhagavadupasadana samaya nirīkṣaṇa santata sannaddhē, bhāgadhēya guru bhavya śēṣa guru bāhumūla dhr̥ta bālikā bhūtē, śrīvēṅkaṭanātha vara parigr̥hītē, śrīvēṅkaṭanātha tāta bhūta śrīśailapūrṇa guru gr̥hasnuṣā bhūtē, akuṇṭha vaikuṇṭha mahāvibhūti nāyikē, akhilāṇḍakōṭibrahmāṇḍanāyikē, śrīvēṅkaṭanāyikē, śrīmati padmāvati, jaya vijayī bhava ||

śrīśailē kēlikālē muni samupagamē yā bhayāt prāk prayātā
tasyaivōpatyakāyāṁ tadanu śukapurē padmakāsāra madhyē |
prādurbhūtāravindē vikacadalacayē patyurugraistapōbhiḥ
sē:’yaṁ śrīvēṅkaṭādri prabhuvara mahiṣī bhātu padmāvatī śrīḥ || 4

bhadrē, bhakta janāvana nirnidrē, bhagavaddakṣiṇa vakṣō lakṣaṇa lākṣā lakṣita mr̥dupadamudrē, bhañjita bhavyanavyadaradalitadala mr̥dula kōkanada mada vilasadadharōrdhva vinyāsa savyāpasavyakara virājadanitara śaraṇa bhakta gaṇa nijacaraṇa śaraṇīkaraṇābhaya vitaraṇa nipuṇa nirūpaṇa nirnidra mudrē, ullasadūrdhvatarāparakara śikhara yugala śēkhara nija mañjima madabhañjana kuśalavacana vidhumaṇḍala vilōkana vidīrṇa hr̥dayatā vibhrama dharadhara vidalita dala kōmala kamala mukula yugala nirargala vinirgalatkānti samudrē, śrīvēṅkaṭa śikhara saha mahiṣī nikara kānta līlāvasara saṅgata muninikara samudita bahulatara bhayalasadapasārakēli bahumānyē, śrīśailādhīśa racita dinādhīśa bimba ramādhīśa viṣaya tapōjanyē, śrīśailāsanna śukapurī sampanna padmasara utpanna padminī kanyē, padmasarōvarya racita mahāścarya ghōra tapaścarya śrīśukamunidhurya kāmita vadānyē, mānava karmajāla durmalamarma nirmūlana labdhavarṇa nija salilaja varṇa nirjita durvarṇa vajra sphaṭika savarṇa salila sampūrṇa suvarṇa mukharī saikata sañjāta santata makaranda bindu sandōha niṣyanda sandānitā mandānanda milinda vr̥nda madhuratara jhaṅkārarava rucira santata samphulla mallī mālatī pramukha vratati vitati kunda kuravaka marūvaka damanakādi gulma kusuma mahima ghumaghumita sarva diṅmukha sarvatō mukha mahanīyā mandamākandā virala nārikēla niravadhika kramuka pramukha tarunikara vīthi ramaṇīya vipula taṭōdyāna vihāriṇī, mañjulatara maṇihāriṇī, mahanīyatara maṇijita taraṇi makuṭa manōhāriṇī, mantharatara sundaragati mattamarāla yuvati sugati madāpahāriṇī, kalakaṇṭha yuvākuṇṭha kaṇṭhanāda kala vyāhāriṇī, akuṇṭha vaikuṇṭha mahāvibhūtināyikē, akhilāṇḍakōṭibrahmāṇḍanāyikē, śrīvēṅkaṭanāyikē, śrīmati padmāvati, jaya vijayī bhava ||

yāṁ lāvaṇya nadīṁ vadanti kavayaḥ śrīmādhavāmbhō nidhiṁ
gacchantīṁ svavaśaṅgatāmśca tarasā jantūnnayantīmapi |
yasyā mānana nētra hasta caraṇādyaṅgāni bhūṣārucī
ambhōjānyamalōjjvalaṁ ca salilaṁ sā bhātu padmāvatī || 5

ambhōruhavāsinī, ambhōruhāsana pramukhākhila bhūtānuśāsini, anavaratātmanātha vakṣaḥ siṁhāsanādhyāsini, aṅghriyugāvatāra patha santata saṅgāhamāna ghōratarā bhaṅgura saṁsāra dharma santapta manuja santāpa nāśini, bahula kuntala vadana maṇḍala pāṇipallava ruciralōcana subhaga kandharā bāhu vallikā jaghana nitamba maṇḍalamaya vitata śaivāla samphulla kamala kuvalaya kambukamalinī nālōttuṅga vipula pulina śōbhini, mādhava mahārṇavagāhini, mahitalāvaṇya mahāvāhini, mukha candra samudyata bhālatala virājamāna kiñcidudañcita sūkṣmāgra kastūrī tilaka śūla samudbhūta bhīti viśīrṇa samujjhita sammukhabhāga parisara yugala sarabhasa visr̥mara timira nikara sandēha sandāyi sasīmanta kuntala kāntē, sphaṭika maṇimaya kandarpa darpaṇa sandēha sandōhi sakala jana sammōhi phalaphala vimala lāvaṇya lalita satata mudita mudita mukha maṇḍalē, mahitamradima mahima mandahāsā sahiṣṇu tadudaya
samudita klamōdīrṇāruṇa varṇa vibhramada viḍambita pariṇata bimba vidruma vilasadōṣṭha yugalē, parihasita darahasita kōkanada kundarada mandara tarōdugatvara visr̥tvara kānti vīci kamanīyāmanda mandahāsa sadana vadanē, samujjvalataramaṇi tarjita taraṇi tāṭaṅka nirāṭaṅka kandalita kānti pūrakarambita karṇa śaṣkulīvalayē, bahirupagatasphuraṇādhi gatāntaraṅgaṇa bhūṣaṇagaṇa vadana kōśa sadana sphaṭika maṇimaya bhitti śaṅkāṅkuraṇacaṇa pratiphalita karṇapūra karṇāvataṁ sa tāṭaṅka kuṇḍala maṇḍana niganigāyamāna vimala kapōla maṇḍalē, nija bhrukuṭī bhaṭī bhūta tryakṣā:’ṣṭākṣa dvādaśākṣa sahasrākṣa prabhr̥ti sarva suparva śōbhana bhrūmaṇḍalē, niṭala phalaka mr̥ga mada tilakacchala vilōka lōka vilōcana dōṣa viracita vidalana vadana vidhumaṇḍala vigalita nāsikā praṇālikā nigūḍha vistr̥ta nāsāgra sthūla muktā phalacchalābhivyakta vadana bilanilīna kaṇṭhanāli kāntaḥ pravr̥tta grīvā madhyōccha bhāgakr̥ta vibhāga grīvāgarta vinissr̥ta pr̥thula vilasadurōja śailayugala nirjhara jharībhūta gambhīranābhi hradāvagāḍha vilīna dīrghatara pr̥thula sudhādhārā pravāha yugala vibhramādhārā vispaṣṭa vīkṣyamāṇa viśuddha sthūla muktāphala mālā vidyōtita digantarē, sakalābharaṇa kalā vilāsakr̥ta jaṅgama cirasthāyi saudāminiśaṅkāṅkurē, kanaka raśanā kiṅkiṇī kalanādini, nijajanatā guṇa nijapati nikaṭa nivēdini, nikhila janāmōdini, nijapati sammōdini, manthara taramēhi, mandamimamavēhi, mayi mana ādhēhi, mama śubhamavadēhi, maṅgala mayi bhāhi, akuṇṭha vaikuṇṭha mahāvibhūti nāyikē, akhilāṇḍakōṭibrahmāṇḍanāyikē, śrīvēṅkaṭanāyikē, śrīmati padmāvati, jaya vijayī bhava ||

jīyācchrīvēṅkaṭādri prabhuvara mahiṣī nāma padmāvatī śrīḥ
jīyāccāsyāḥ kaṭākṣāmr̥ta rasarasikō vēṅkaṭādrēradhīśaḥ |
jīyācchrīvaiṣṇavālī hata kumatakathā vīkṣaṇairētadīyaiḥ
jīyācca śrīśukarṣēḥ puramanavarataṁ sarvasampatsamr̥ddham || 6

Download PDF here Sri Lakshmi Gadyam

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here