Sri Lakshmi Gayatri Mantra Stuti

śrīrlakṣmī kalyāṇī kamalā kamalālayā padmā | māmakacētassadmani hr̥tpadmē vasatu viṣṇunā sākam || 1 || tatsadōṁ śrīmitipadaiḥ caturbhiścaturāgamaiḥ | caturmukhastutā mahyamindirēṣṭaṁ prayacchatu || 2 || saccitsukhatrayīmūrti sarvapuṇyaphalātmikā | sarvēśamahiṣī mahyamindirēṣṭaṁ prayacchatu || 3 || vidyā vēdāntasiddhāntavivēcanavicārajā | viṣṇusvarūpiṇī mahyamindirēṣṭaṁ prayacchatu || 4 || turīyādvaitavijñānasiddhisattāsvarūpiṇī | sarvatattvamayī mahyamindirēṣṭaṁ prayacchatu || 5 || varadābhayadāmbhōjadharapāṇicatuṣṭayā | vāgīśajananī mahyamindirēṣṭaṁ prayacchatu … Continue reading Sri Lakshmi Gayatri Mantra Stuti