Sri Lakshmi Sahasranama Stotram Lyrics in English

0
1375

Sri Lakshmi Sahasranama Stotram Lyrics in English

Sri Lakshmi Sahasranama Stotram Lyrics in English

nāmnāṁ sāṣṭa sahasraṁ ca brūhi gārya mahāmatē |
mahālakṣmẏā mahādēvyā bhuktimuktyarthasiddhayē || 1 ||

śrī gārgya uvāca-
sanatkumāramāsīnaṁ dvādaśādityasannibhaṁ |
apr̥cchanyōginō bhaktyā yōgināmarthasiddhayē || 2 ||

sarva laukika karmabhyō vimuktānāṁ hitāya vai |
bhuktimuktipradaṁ japyamanubrūhi dayānidhē || 3 ||

sanatkumāra bhagavan sarvajñō:’si viśēṣataḥ |
āstikya siddhayē nr̥ṇāṁ kṣipra dharmārtha sādhanam || 4 ||

ādyanti mānavāḥ sarvē dhanābhāvēna kēvalaṁ |
siddhyanti dhaninō:’nyasya naiva dharmārtha kāmānāḥ || 5 ||

dāridryadhvaṁsinī nāma kēna vidyā prakīrtitā |
kēna vā brahmavidyāpi kēna mr̥tyuvināśinī || 6 ||

sarvēṣāṁ sāra bhūtaikā vidyānāṁ kēna kīrtitā |
pratyakṣa siddhidā brahman tāmācakṣva dayānidhē || 7 ||

sanatkumāra uvāca-
sādhu pr̥ṣṭaṁ mahabhāgāḥ sarvalōkahitaiṣiṇaḥ
mahatāmēṣa dharmaśca nānyēṣāmiti mē matiḥ || 8 ||

brahma viṣṇu mahādēva mahēndrādi mahātmabhiḥ |
samprōktaṁ kathayāmyadya lakṣmī nāma sahasrakam || 9 ||

yasyōccāraṇa mātrēṇa dāridryānmucyatē naraḥ |
kiṁ punastajjapājjāpī sarvēṣṭārthānavāpnuyāt || 10 ||

asya śrī lakṣmī divya sahasranāma stōtra mahāmantrasya,
ānanda kardama ciklītēndirāsutādayō mahātmānō maharṣayaḥ,
anuṣṭup chandaḥ, viṣṇumāyā śaktiḥ, mahālakṣmīḥ parā dēvatā,
śrī mahālakṣmī prasādadvārā sarvēṣṭārthasiddhyarthē japē viniyōgaḥ |
kraumityādi ṣaḍaṅganyāsaḥ |

dhyānam

padmanābhapriyāṁ dēvīṁ padmākṣīṁ padmavāsinīṁ |
padmavaktrāṁ padmahastāṁ vandē padmāmaharniśam || 1 ||

pūrṇēndubimbavadanāṁ ratnābharaṇabhūṣitāṁ |
varadābhayahastābhyaṁ dhyāyēt candrasahōdarīm || 2 ||

icchārūpāṁ bhagavataḥ saccidānandarūpiṇīṁ |
sarvajñāṁ sarvajananīṁ viṣṇuvakṣassthalālayāṁ |
dayālumaniśaṁ dhyāyēt sukhasiddhisvarūpiṇīm || 3 ||

atha śrī lakṣmī sahasranāma stōtraṁ

nityāgatā:’nantanityā nandinī janarañjanī |
nityaprakāśinī caiva svaprakāśasvarūpiṇī || 1 ||

mahālakṣmīḥ mahākālī mahākanyā sarasvatī |
bhōgavaibhavasandhātrī bhaktānugrahakāriṇī || 2 ||

īśāvāsyā mahāmāyā mahādēvī mahēśvarī |
hr̥llēkhā paramā śaktiḥ mātr̥kābījarūpiṇī || 3 ||

nityānandā nityabōdhā nādinī janamōdinī |
satyapratyayanī caiva svaprakāśātmarūpiṇī || 4 ||

tripurā bhairavī vidyā haṁsā vāgīśvarī śivā |
vāgdēvī ca mahārātriḥ kālarātriḥ trilōcanā || 5 ||

bhadrakālī karālī ca mahākālī tilōttamā |
kālī karālavaktrāntā kāmākṣī kāmadā śubhā || 6 ||

caṇḍikā caṇḍarūpēśā cāmuṇḍā cakradhāriṇī |
trailōkyajananī dēvī trailōkyavijayōttamā || 7 ||

siddhalakṣmīḥ kriyālakṣmīḥ mōkṣalakṣmīḥ prasādinī |
umā bhagavatī durgā cāndrī dākṣāyaṇī śivā* || 8 ||

pratyaṅgirā dharā vēlā lōkamātā haripriyā |
pārvatī paramā dēvī brahmavidyāpradāyinī || 9 ||

arūpā bahurūpā ca virūpā viśvarūpiṇī |
pañcabhūtātmikā vāṇī pañcabhūtātmikā parā || 10 ||

kālikā pañcikā vāgmī haviḥ pratyadhidēvatā |
dēvamātā surēśānā vēdagarbhā:’mbikā dhr̥tiḥ || 11 ||

saṅkhyā jātiḥ kriyāśaktiḥ prakr̥ti-rmōhinī mahī |
yajñavidyā mahāvidyā guhyavidyā vibhāvarī || 12 ||

jyōtiṣmatī mahāmātā sarvamantraphalapradā |
dāridryadhvaṁsinī dēvī hr̥dayagranthibhēdinī || 13 ||

sahasrādityasaṅkāśā candrikā candrarūpiṇī |
gāyatrī sōmasambhūtiḥ sāvitrī praṇavātmikā || 14 ||

śāṅkarī vaiṣṇavī brāhmī sarvadēvanamaskr̥tā |
sēvyādurgā kubērākṣī karavīranivāsinī || 15 ||

jayā ca vijayā caiva jayantī cā:’parājitā |
kubjikā kālikā śāstrī vīṇāpustakadhāriṇī || 16 ||

sarvajñaśaktiḥ śrīśaktiḥ brahmaviṣṇuśivātmikā |
iḍāpiṅgalikāmadhyamr̥ṇālītanturūpiṇī || 17 ||

yajñēśānī prathā dīkṣā dakṣiṇā sarvamōhinī |
aṣṭāṅgayōginī dēvī nirbījadhyānagōcarā || 18 ||

sarvatīrthasthitā śuddhā sarvaparvatavāsinī |
vēdaśāstraprabhā dēvī ṣaḍaṅgādipadakrama || 19 ||

śivā dhātrī śubhānandā yajñakarmasvarūpiṇī |
vratinī mēnakā dēvī brahmāṇī brahmacāriṇī || 20 ||

ēkākṣaraparā tārā bhavabandhavināśinī |
viśvambharā dharādhārā nirādhārā:’dhikasvarā || 21 ||

rākā kuhūramāvāsyā pūrṇimā:’numatī dyutiḥ |
sinīvālī śivā:’vaśyā vaiśvadēvī piśaṅgilā || 22 ||

pippalā ca viśālākṣī rakṣōghnī vr̥ṣṭikāriṇī |
duṣṭavidrāviṇī dēvī sarvōpadravanāśinī || 23 ||

śāradā śarasandhānā sarvaśāstrasvarūpiṇī |
yuddhamadhyasthitā dēvī sarvabhūtaprabhañjanī || 24 ||

ayuddhā yuddharūpā ca śāntā śāntisvarūpiṇī |
gaṅgā sarasvatī vēṇī yamunā narmadā:’pagā || || 25 ||

samudravasanāvāsā brahmāṇḍaśrēṇimēkhalā |
pañcavaktrā daśabhujā śuddhasphaṭikasannibhā || 26 ||

raktā kr̥ṣṇā sitā pītā sarvavarṇā nirīśvarī |
kālikā cakrikā dēvī satyā tu vaṭukā sthitā || 27 ||

taruṇī vāruṇī nārī jẏēṣṭhādēvī surēśvarī |
viśvambarā dharā kartrī galārgalavibhañjanī || 28 ||

sandhyā rātri-rdivā jyōtsnā kalā kāṣṭhā nimēṣikā |
urvī kātyāyanī śubhrā saṁsārārṇavatāriṇī || 29 ||

kapilā kīlikā:’śōkā mallikānavamallikā |
dēvikā nandikā śāntā bhañjikā bhayabhañjikā || 30 ||

kauśikī vaidikī dēvī saurī rūpādhikā:’tibhā |
digvastrā navavastrā ca kanyakā kamalōdbhavā || 31 ||

śrīḥ sōm̐yalakṣaṇā:’tītadurgā sūtraprabōdhikā |
śraddhā mēdhā kr̥tiḥ prajñā dhāraṇā kāntirēva ca || 32 ||

śrutiḥ smr̥ti-rdhr̥ti-rdhanyā bhūti-riṣṭi-rmanīṣiṇī |
virakti-rvyāpinī māyā sarvamāyā prabhañjanī || 33 ||

mahēndrī mantriṇī siṁhī cēndrajālasvarūpiṇī |
avasthātrayanirmuktā guṇatrayavivarjitā || 34 ||

īṣaṇatrayanirmuktā sarvarōgavivarjitā |
yōgidhyānāntagamyā ca yōgadhyānaparāyaṇā || 35 ||

trayīśikhāviśēṣajñā vēdāntajñānarūpiṇī |
bhāratī kamalā bhāṣā padmā padmāvatī kr̥tiḥ || 36 ||

gautamī gōmatī gaurī īśānā haṁsavāhinī |
nārāyaṇī prabhādhārā jāhnavī śaṅkarātmajā || 37 ||

citraghaṇṭā sunandā śrīrmānavī manusambhavā |
stambhinī kṣōbhiṇī mārī bhrāmiṇī śatrumāriṇī || 38 ||

mōhinī dvēṣiṇī vīrā aghōrā rudrarūpiṇī |
rudraikādaśinī puṇyā kalyāṇī lābhakāriṇī || 39 ||

dēvadurgā mahādurgā svapnadurgā:’ṣṭabhairavī |
sūryacandrāgnirūpā ca grahanakṣatrarūpiṇī || 40 ||

bindunādakalātītā bindunādakalātmikā |
daśavāyujayākārā kalāṣōḍaśasamyutā || 41 ||

kāśyapī kamalā dēvī nādacakranivāsinī |
mr̥ḍādhārā sthirā guhyā dēvikā cakrarūpiṇī || 42 ||

avidyā śārvarī bhuñjā jambhāsuranibarhiṇī |
śrīkāyā śrīkalā śubhrā karmanirmūlakāriṇī || 43 ||

ādilakṣmī-rguṇādhārā pañcabrahmātmikā parā |
śruti-rbrahmamukhāvāsā sarvasampattirūpiṇī || 44 ||

mr̥tasañjīvinī maitrī kāminī kāmavarjitā |
nirvāṇamārgadā dēvī haṁsinī kāśikā kṣamā || 45 ||

saparyā guṇinī bhinnā nirguṇā:’khaṇḍitā śubhā |
svāminī vēdinī śakyā śāmbarī cakradhāriṇī || 46 ||

daṇḍinī muṇḍinī vyāghrī śikhinī sōmasaṁhatiḥ |
cintāmaṇi-ścidānandā pañcabāṇaprabōdhinī || 47 ||

bāṇaśrēṇiḥ sahasrākṣī sahasrabhujapādukā |
sandhyābali-strisandhyākhyā brahmāṇḍamaṇibhūṣaṇā || 48 ||

vāsavī vāruṇīsēnā kulikā mantrarañjanī |
jitaprāṇasvarūpā ca kāntā kāmyavarapradā || 49 ||

mantrabrahmaṇavidyārthā nādarūpā haviṣmatī |
atharvaṇīśrutiḥ śūnyā kalpanāvarjitā satī || 50 ||

sattājātiḥ pramā:’mēyā:’pramitiḥ prāṇadā gatiḥ |
avarṇā pañcavarṇā ca sarvadā bhuvanēśvarī || 51 ||

trailōkyamōhinī vidẏā sarvabhartrī kṣarā:’kṣarā |
hiraṇyavarṇā hariṇī sarvōpadravanāśinī || 52 ||

kaivalyapadavīrēkhā sūryamaṇḍalasaṁsthitā |
sōmamaṇḍalamadhyasthā vahnimaṇḍalasaṁsthitā || 53 ||

vāyumaṇḍalamadhyasthā vyōmamaṇḍalasaṁsthitā |
cakrikā cakramadhyasthā cakramārgapravartinī || 54 ||

kōkilākulacakrēśā pakṣatiḥ paṅktipāvanī |
sarvasiddhāntamārgasthā ṣaḍvarṇā varavarjitā || 55 ||

śatarudraharā hantrī sarvasaṁhārakāriṇī |
puruṣā pauruṣī tuṣṭiḥ sarvatantraprasūtikā || 56 ||

ardhanārīśvarī dēvī sarvavidyāpradāyinī |
bhārgavī bhūjuṣīvidyā sarvōpaniṣadāsthitā || 57 ||

vyōmakēśā:’khilaprāṇā pañcakōśavilakṣaṇā |
pañcakōśātmikā pratyakpañcabrahmātmikā śivā || 58 ||

jagajjarājanitrī ca pañcakarmaprasūtikā |
vāgdēvyābharaṇākārā sarvakāmyasthitā sthiti || 59 ||

aṣṭādaśacatuṣṣaṣṭipīṭhikā vidyayāyutā |
kālikā:’karṣaṇī śyāmā yakṣiṇī kinnarēśvarī || 60 ||

kētakī mallikā:’śōkā vārāhī dharaṇī dhruvā |
nārasiṁhī mahōgrāsyā bhaktānāmārtināśinī || 61 ||

antarbalā sthirā lakṣmīḥ jarāmaraṇanāśinī |
śrīrañjitā mahākāyā sōmasūryāgnilōcanā || 62 ||

aditirdēvamātā ca aṣṭaputrā:’ṣṭayōginī |
aṣṭaprakr̥ti-raṣṭāṣṭavibhrājadvikr̥tākr̥tiḥ || 63 ||

durbhikṣadhvaṁsinī dēvī sītā satyā ca rukmiṇī |
khyātijā bhārgavī dēvī dēvayōnistapasvinī || 64 ||

śākambharī mahāśōṇā garuḍōparisaṁsthitā |
siṁhagā vyāghragā dēvī vāyugā ca mahādrigā || 65 ||

akārādikṣakārāntā sarvavidyādhidēvatā |
mantravyākhyānanipuṇā jyōtiśśāstraikalōcanā || 66 ||

iḍāpiṅgalikāmadhyāsuṣumnāgranthibhēdinī |
kālacakrāśrayōpētā kālacakrasvarūpiṇī || 67 ||

vaiśāradī matiśrēṣṭhā variṣṭhā sarvadīpikā |
vaināyakī varārōhā śrōṇivēlā bahirvaliḥ || 68 ||

jambhinī jr̥mbhiṇī jambhakāriṇī gaṇakārikā |
śaraṇī cakrikā:’nantā sarvavyādhicikitsakī || 69 ||

dēvakī dēvasaṅkāśā vāridhiḥ karuṇākarā |
śarvarī sarvasampannā sarvapāpaprabhañjanī || 70 ||

ēkamātrā dvimātrā ca trimātrā ca tathā:’parā |
arthamātrā parā sūkṣmā sūkṣmārthārthaparā:’parā || 71 ||

ēkavīrā viśēṣākhyā ṣaṣṭhī dēvī manasvinī |
naiṣkarmyā niṣkalālōkā jñānakarmādhikā guṇā || 72 ||

sabandhvānandasandōhā vyōmākārā:’nirūpitā |
gadyapadyātmikā vāṇī sarvālaṅkārasamyutā || 73 ||

sādhubandhapadanyāsā sarvaukō ghaṭikāvaliḥ |
ṣaṭkarmā karkaśākārā sarvakarmavivarjitā || 74 ||

ādityavarṇā cā:’parṇā kāminī vararūpiṇī |
brahmāṇī brahmasantānā vēdavāgīśvarī śivā || 75 ||

purāṇanyāyamīmāṁsādharmaśāstrāgamaśrutā |
sadyōvēdavatī sarvā haṁsī vidyādhidēvatā || 76 ||

viśvēśvarī jagaddhātrī viśvanirmāṇakāriṇī |
vaidikī vēdarūpā ca kālikā kālarūpiṇī || 77 ||

nārāyaṇī mahādēvī sarvatattvapravartinī |
hiraṇyavarṇarūpā ca hiraṇyapadasambhavā || 78 ||

kaivalyapadavī puṇyā kaivalyajñānalakṣitā |
brahmasampattirūpā ca brahmasampattikāriṇī || 79 ||

vāruṇī vāruṇārādhyā sarvakarmapravartinī |
ēkākṣaraparā:’:’yuktā sarvadāridryabhañjinī || 80 ||

pāśāṅkuśānvitā divyā vīṇāvyākhyākṣasūtrabhr̥t |
ēkamūrtiḥ trayīmūrtiḥ madhukaiṭabhabhañjanī || 81 ||

sāṅkhyā sāṅkhyavatī jvālā jvalantī kāmarūpiṇī |
jāgratī* sarvasampattiḥ suṣuptā svēṣṭadāyinī || 82 ||

kapālinī mahādamṣṭrā bhrukuṭīkuṭilānanā |
sarvāvāsā suvāsā ca br̥hatyaṣṭiśca śakvarī || 83 ||

chandōgaṇapratiṣṭhā ca kalmāṣī karuṇātmikā |
cakṣuṣmatī mahāghōṣā khaḍgacarmadharā:’śani || 84 ||

śilpavaicitryavidyōtā sarvatōbhadravāsinī |
acintyalakṣaṇākārā sūtrabhāṣyanibandhanā || 85 ||

sarvavēdārthasampattiḥ sarvaśāstrārthamātr̥kā |
akārādikṣakārāntasarvavarṇakr̥tasthalā || 86 ||

sarvalakṣmīḥ sadānandā sāravidyā sadāśivā |
sarvajñā sarvaśaktiśca khēcarīrūpagōcchritā || 87 ||

aṇimādiguṇōpētā parā kāṣṭhā parāgatiḥ |
haṁsayuktavimānasthā haṁsārūḍā śaśiprabhā || 88 ||

bhavānī vāsanāśaktiḥ ākr̥tisthā khilā:’khilā |
tantrahētu-rvicitrāṅgī vyōmagaṅgāvinōdinī || 89 ||

varṣā ca vārṣikā caiva r̥gyajussāmarūpiṇī |
mahānadī nadīpuṇẏā:’gaṇyapuṇyaguṇakriyā || 90 ||

samādhigatalabhyā:’rthā śrōtavyā svapriyā ghr̥ṇā |
nāmākṣaraparā dēvī upasarganakhāñcitā || 91 ||

nipātōrudvayījaṅghā mātr̥kā mantrarūpiṇī |
āsīnā ca śayānā ca tiṣṭhantī dhāvanādhikā || 92 ||

lakṣyalakṣaṇayōgāḍhyā tādrūpyagaṇanākr̥tiḥ |
saikarūpā naikarūpā sēndurūpā tadākr̥tiḥ || 93 ||

samāsataddhitākārā vibhaktivacanātmikā |
svāhākārā svadhākārā śrīpatyardhāṅganandinī || 94 ||

gambhīrā gahanā guhyā yōniliṅgārdhadhāriṇī |
śēṣavāsukisaṁsēvyā capalā varavarṇinī || 95 ||

kāruṇyākārasampattiḥ kīlakr̥nmantrakīlikā |
śaktibījātmikā sarvamantrēṣṭā:’kṣayakāmanā || 96 ||

āgnēyī pārthivā āpyā vāyavyā vyōmakētanā |
satyajñānātmikā:’:’nandā brāhmī brahma sanātanī || 97 ||

avidyāvāsanā māyā prakr̥tiḥ sarvamōhinī |
śaktiḥ dhāraṇaśaktiśca cidacicchakti yōginī || 98 ||

vaktrā:’ruṇā mahāmāyā marīcirmadamardinī |
virāṭ svāhā svadhā śuddhā nīrūpāstiḥ subhaktigā || 99 ||

nirūpitadvayīvidyā nityānityasvarūpiṇī |
vairājamārgasañcārā sarvasatpathadarśinī || 100 ||

jālandharī mr̥ḍānī ca bhavānī bhavabhañjanī |
traikālikajñānatantuḥ trikālajñānadāyinī || 101 ||

nādātītā smr̥tiḥ prajñā dhātrīrūpā tripuṣkarā |
parājitā vidhānajñā viśiṣitaguṇātmikā || 102 ||

hiraṇyakēśinī hēmabrahmasūtravicakṣaṇā |
asaṅkhyēyaparārdhāntasvaravyañjanavaikharī || 103 ||

madhujihvā madhumatī madhumāsōdayā madhuḥ |
mādhavī ca mahābhāgā mēghagambhīranisvanā || 104 ||

brahmaviṣṇumahēśādijñātavyārthaviśēṣagā |
nābhauvahniśikhākārā lalāṭēcandrasannibhā || 105 ||

bhrūmadhyēbhāskarākārā sarvatārākr̥tirhr̥di |
kr̥ttikādibharaṇyantanakṣatrēṣṭyarcitōdayā || 106 ||

grahavidyātmikā jyōtir jyōtirvinmatijīvikā |
brahmāṇḍagarbhiṇī bālā saptāvaraṇadēvatā || 107 ||

vairājōttamasāmrājyā kumārakuśalōdayā |
bagalā bhramarāmbā ca śivadūtī śivātmikā || 108 ||

mēruvindhyādhisaṁsthānā kāśmīrapuravāsinī |
yōganidrā mahānidrā vinidrā rākṣasāśritā || 109 ||

suvarṇadā mahāgaṅgā pañcākhyā pañcasaṁhatiḥ |
suprajātā suvīrā ca supōṣā supatiḥ śivā || 110 ||

sugr̥hā raktabījāntā hatakandarpajīvikā |
samudravyōmamadhyasthā samabindusamāśrayā || 111 ||

saubhāgyarasajīvātuḥ sārāsāravivēkadr̥k |
trivalyādisupuṣṭāṅgā bhāratī bharatāśritā || 112 ||

nādabrahmamayīvidyā jñānabrahmamayīparā |
brahmanāḍī niruktiśca brahmakaivalyasādhanā || 113 ||

kālikēyamahōdāravīryavikramarūpiṇī |
baḍabāgniśikhāvaktrā mahākabalatarpaṇā || 114 ||

mahābhūtā mahādarpā mahāsārā mahākratuḥ |
pañcabhūtamahāgrāsā pañcabhūtādidēvatā || 115 ||

sarvapramāṇā sampattiḥ sarvarōgapratikriyā |
brahmāṇḍāntarbahirvyāptā viṣṇuvakṣōvibhūṣiṇī || 116 ||

śāṅkarī vidhivaktrasthā pravarā varahētukī |
hēmamālā śikhāmālā triśikhā pañcalōcanā || 117 ||

sarvāgamasadācāramaryādā yātubhañjanī |
puṇyaślōkaprabandhāḍhyā sarvāntaryāmirūpiṇī || 118 ||

sāmagānasamārādhyā śrōtrukarṇarasāyanā |
jīvalōkaikajīvātu-rbhadrōdāravilōkanā || 119 ||

taḍitkōṭilasatkāntiḥ taruṇī harisundarī |
mīnanētrā ca sēndrākṣī viśālākṣī sumaṅgalā || 120 ||

sarvamaṅgalasampannā sākṣānmaṅgaladēvatā |
dēhahr̥ddīpikā dīptiḥ jihvapāpapraṇāśinī || 121 ||

arthacandrōllasaddamṣṭrā yajñavāṭīvilāsinī |
mahādurgā mahōtsāhā mahādēvabalōdayā || 122 ||

ḍākinīḍyā śākinīḍyā sākinīḍyā samastajuṭ |
niraṅkuśā nākivandyā ṣaḍādhārādhidēvatā || 123 ||

bhuvanajñānaniśśrēṇī bhuvanākāravallarī |
śāśvatī śāśvatākārā lōkānugrahakāriṇī || 124 ||

sārasī mānasī haṁsī haṁsalōkapradāyinī |
cinmudrālaṅkr̥takarā kōṭisūryasamaprabhā || 125 ||

sukhaprāṇiśirōrēkhā sadadr̥ṣṭapradāyinī |
sarvasāṅkaryadōṣaghnī grahōpadravanāśinī || 126 ||

kṣudrajantubhayaghnī ca viṣarōgādibhañjanī |
sadāśāntā sadāśuddhā gr̥hacchidranivāriṇī || 127 ||

kalidōṣapraśamanī kōlāhalapurasthitā |
gaurī lākṣaṇikī mukhyā jaghanyākr̥tivarjitā || 128 ||

māyā vidyā mūlabhūtā vāsavī viṣṇucētanā |
vādinī vasurūpā ca vasuratnaparicchadā || 129 ||

chāndasī candrahr̥dayā mantrasvacchandabhairavī |
vanamālā vaijayantī pañcadivyāyudhātmikā || 130 ||

pītāmbaramayī cañcatkaustubhā harikāminī |
nityā tathyā ramā rāmā ramaṇī mr̥tyubhañjanī || 131 ||

jyēṣṭhā kāṣṭhā dhaniṣṭhāntā śarāṅgī nirguṇapriyā |
maitrēyā mitravindā ca śēṣyaśēṣakalāśayā || 132 ||

vārāṇasīvāsalabhyā āryāvartajanastutā |
jagadutpattisaṁsthānasaṁhāratrayakāraṇā || 133 ||

tvamamba viṣṇusarvasvaṁ namastē:’stu mahēśvari |
namastē sarvalōkānāñjananyai puṇyamūrtayē || 134 ||

siddhalakṣmīḥ mahākālī mahālakṣmī namō:’stutē |
sadyōjātādipañcāgnirūpā pañcakapañcakā || 135 ||

yantralakṣmīḥ bhavatyā:’diḥ ādyādyē tē namō namaḥ |
sr̥ṣṭyādikāraṇākāravitatē dōṣavarjitē || 136 ||

jagallakṣmīḥ jaganmātaḥ viṣṇupatni namō:’stutē |
navakōṭimahāśaktisamupāsyapadāmbujē || 137 ||

kanatsauvarṇaratnāḍhyē sarvābharaṇabhūṣitē |
anantānityamahiṣi prapañcēśvaranāyaki || 138 ||

atyucchritapadāntassthē paramavyōmanāyakī |
nākapr̥ṣṭhagatārādhyē viṣṇulōkavilāsini || 139 ||

vaikuṇṭharājamahiṣī śrīraṅganagarāśritē |
raṅganāyakī bhūputrī kr̥ṣṇē varadavallabhē || 140 ||

kōṭibrahmādisaṁsēvyē kōṭirudrādikīrtitē |
mātuluṅgamayaṅkhēṭaṁ sauvarṇacaṣakaṁ tathā || 141 ||

padmadvayaṁ pūrṇakumbhaṁ kīraṁ ca varadābhayē |
pāśamaṅkuśakaṁ śaṅkhaṁ cakraṁ śūlaṁ kr̥pāṇikām || 142 ||

dhanurbāṇau cākṣamālāṁ cinmudrāmapi bibhratī |
aṣṭādaśabhujē lakṣmīḥ mahāṣṭādaśapīṭhagē || 143 ||

bhūminīlādisaṁsēvyē svāmicittānuvartini |
padmē padmālayē padmi pūrṇakumbhābhiṣēcitē || 144 ||

indirēndindirābhākṣi kṣīrasāgarakanyakē |
bhārgavī tvaṁ svatantrēcchā vaśīkr̥tajagatpatiḥ || 145 ||

maṅgalaṁmaṅgalānāṁ tvaṁ dēvatānāṁ ca dēvatā |
tvamuttamōttamānāṁ ca tvaṁ śrēyaḥ paramāmr̥tatam || 146 ||

dhanadhānyābhivr̥ddhiśca sārvabhōm̐asukhōcchrayā |
āndōlikādisaubhāgyaṁ mattēbhādimahōdayā || 147 ||

putrapautrābhivr̥ddhiśca vidyābhōgabalādikaṁ |
āyurārōgyasampattiraṣṭaiśvaryaṁ tvamēva hi || 148 ||

paramēśavibhūtiśca sūkṣmātsūkṣmatarāgatiḥ |
sadayāpāṅgasandattabrahmēndrādipadasthitiḥ || 149 ||

avyāhatamahābhāgyaṁ tvamēvākṣōbhyavikramaḥ |
samanvayaścavēdānāṁ avirōdhastvamēva hi || 150 ||

niḥśrēyasapadaprāptisādhanaṁ phalamēva ca |
śrīmantrarājarājñī ca śrīvidyā kṣēmakāriṇī || 151 ||

śrīṁ-bījajapasantuṣṭā aiṁ-hrīṁ-śrīṁ-bījapālikā |
prapattimārgasulabhā viṣṇuprathamakiṅkarī || 152 ||

klīṅkārārthasāvitrī ca sōm̐aṅgalyādhidēvatā |
śrīṣōḍaśākṣarīvidyā śrīyantrapuravāsinī || 153 ||

sarvamaṅgalamāṅgalyē śivē sarvārthasādhikē |
śaraṇyē tryambakē gaurī nārāyaṇī namō:’stutē |
punaḥ punarnamastē:’stu sāṣṭāṅgamayutaṁ punaḥ || 154 ||

sanatkumāra uvāca-
ēvāṁ stutā mahālakṣmīrbrahmarudrādibhiḥ suraiḥ |
namadbhirārtairdīnaiśca nissvatvairbhōgavarjitaiḥ || 155 ||

jyēṣṭhājuṣṭaiśca niḥśrīkaiḥ saṁsārā svaparāyaṇaiḥ |
viṣṇupatnī dadau tēṣāṁ darśanaṁ dr̥ṣṭi tarpaṇam || 156 ||

śaratpūrṇēndukōṭẏābhadhavalāpāṅga vīkṣaṇaiḥ |
sarvān sattva samāviṣṭāncakrē hr̥ṣṭā varaṁ dadau || 157 ||

mahālakṣmīruvāca-
nāmnāṁ sāṣṭa sahasraṁ mē pramādādvāpi yaḥ sakr̥t |
kīrtayēttatkulē satyaṁ vasāmyācandratārakam || 158 ||

kiṁ punarniyamājjapturmadēkaśaraṇasya ca |
mātr̥vatsānukampāhaṁ pōṣakī syāmaharniśam || 159 ||

mannāma stavatāṁ lōkē durlabhaṁ nāsti cintitaṁ |
matprasādēna sarvē:’pi svasvēṣṭārthamavāpsyatha || 160 ||

lupta vaiṣṇava dharmasya madvratēṣvavakīrṇinaḥ |
bhakti prapatti hīnasya vandyō nāmnāṁ stavō:’pi mē || 161 ||

tasmādavaśyaṁ taiḥ dōṣairvihīnaḥ pāpavarjitaḥ |
japēt sāṣṭa sahasraṁ mē nāmnāṁ pratyahamādarāt || 162 ||

sākṣādalakṣmī putrō:’pi durbhāgyō:’pyalasō:’pi vā |
aprayatnō:’pi mūḍhō:’pi vikalaḥ patitō:’pi ca || 163 ||

avaśyaṁ prāpnuyād bhāgyaṁ matprasādēna kēvalaṁ |
spr̥hēyamacirāddēvā varadānāya jāpinaḥ |
dadāmi sarvamiṣṭārthaṁ lakṣmīti smaratāṁ dhruvam || 164 ||

sanatkumāra uvāca-
ityuktvāntardadhē lakṣmīḥ vaiṣṇavī bhagavatkalā |
iṣṭā pūrtaṁ ca sukr̥taṁ bhāgadhēyaṁ ca cintitam || 165 ||

svaṁ svaṁ sthānaṁ ca bhōgaṁ ca vijayaṁ lēbhirē surāḥ |
tadētat pravadāmyadya lakṣmī nāma sahasrakaṁ |
yōginaḥ paṭhati kṣipraṁ cintitārthānavāpsyatha || 166 ||

gārgya uvāca-
sanatkumāra yōgīndra ityuktvā sa dayā nidhiḥ |
anugr̥hya yayau kṣipraṁ tāmśca dvādaśa yōginaḥ || 167 ||

tasmādētadrahasyaṁ ca gōpyaṁ japyaṁ prayatnataḥ |
aṣṭamyāṁ ca caturdaśyāṁ navāmyāṁ bhr̥guvāsarē || 168 ||

paurṇamāsyāṁ amāyāṁ ca parvakālē viśēṣataḥ |
japēdvā nitya kāryēṣu sarvānkāmānavāpnuyāt || 169 ||

iti śrī skandapurāṇē sanatkumāra saṁhitāyāṁ
śrī lakṣmī sahasranāmastōtraṁ sampūrṇam ||

Download PDF here Sri Lakshmi Ashtottara Shatanamavali Sri Lakshmi Sahasranama stotram

Related Posts

శ్రీ వరలక్ష్మీ వ్రతకల్పం – Sri Varalakshmi Vrata Kalpam in Telugu

శ్రీ లక్ష్మీ కుబేర పూజా విధానం – Sri Lakshmi Kubera Puja Vidhanam in Telugu

శ్రీ మహాలక్ష్మీ విశేష షోడశోపచార పూజ – Sri Maha Lakshmi Visesha Shodasopachara Puja in Telugu

శ్రీ లక్ష్మీ సహస్రనామ స్తోత్రం – Sri Lakshmi Sahasranama Stotram

శ్రీ లక్ష్మీ అష్టోత్తర శతనామ స్తోత్రం – Sri Lakshmi Ashtottara Shatanama Stotram in Telugu

శ్రీ లక్ష్మీ హృదయ స్తోత్రం – Sri Lakshmi Hrudaya Stotram in Telugu

శ్రీ లక్ష్మీ స్తోత్రం (సర్వ దేవ కృతం) – Sri Lakshmi Stotram (Sarva Deva Krutam) in Telugu

శ్రీ లక్ష్మీ స్తోత్రం (అగస్త్య రచితం) – Sri Lakshmi Stotram (Agastya Rachitam)

శ్రీ లక్ష్మీగద్యం – Sri Lakshmi Gadyam

Sri Lakshmi Ashtottara Shatanama Stotram | Sri Laxmi Stotras

Mahalakshmi ashtakam

Sri Lakshmi Stotram (Agastya Rachitam) | Sri Laxmi Stotra

Sri Lakshmi Gayatri Mantra Stuti

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here