Indra Krutha Sri Maha Lakshmi Stotram in English | śrī mahālakṣmī stōtram (mahēndra kr̥tam)

0
97
Indra Krutha Sri Maha Lakshmi Stotram Lyrics in English
Indra Krutha Sri Maha Lakshmi Stotram Lyrics With Meaning in English

Indra Krutha Sri Maha Lakshmi Stotram Lyrics in English

mahēndra uvāca |
namaḥ kamalavāsinyai nārāyaṇyai namō namaḥ |
kr̥ṣṇapriyāyai sārāyai padmāyai ca namō namaḥ || 1 ||

padmapatrēkṣaṇāyai ca padmāsyāyai namō namaḥ |
padmāsanāyai padminyai vaiṣṇavyai ca namō namaḥ || 2 ||

sarvasampatsvarūpāyai sarvadātryai namō namaḥ |
sukhadāyai mōkṣadāyai siddhidāyai namō namaḥ || 3 ||

haribhaktipradātryai ca harṣadātryai namō namaḥ |
kr̥ṣṇavakṣaḥsthitāyai ca kr̥ṣṇēśāyai namō namaḥ || 4 ||

kr̥ṣṇaśōbhāsvarūpāyai ratnāḍhyāyai namō namaḥ |
sampatyadhiṣṭhātr̥dēvyai mahādēvyai namō namaḥ || 5 ||

sasyādhiṣṭhātr̥dēvyai ca sasyalakṣmyai namō namaḥ |
namō buddhisvarūpāyai buddhidāyai namō namaḥ || 6 ||

vaikuṇṭhē ca mahālakṣmīrlakṣmīḥ kṣīrōdasāgarē |
svargalakṣmīrindragēhē rājalakṣmīrnr̥pālayē || 7 ||

gr̥halakṣmīśca gr̥hiṇāṁ gēhē ca gr̥hadēvatā |
surabhiḥ sā gavāṁ mātā dakṣiṇā yajñakāminī || 8 ||

aditirdēvamātā tvaṁ kamalā kamalālayē |
svāhā tvaṁ ca havirdānē kavyadānē svadhā smr̥tā || 9 ||

tvaṁ hi viṣṇusvarūpā ca sarvādhārā vasundharā |
śuddhasattvasvarūpā tvaṁ nārāyaṇaparāyāṇā || 10 ||

krōdhahiṁsāvarjitā ca varadā ca śubhānanā |
paramārthapradā tvaṁ ca haridāsyapradā parā || 11 ||

yayā vinā jagatsarvaṁ bhasmībhūtamasārakam |
jīvanmr̥taṁ ca viśvaṁ ca śavatulyaṁ yayā vinā || 12 ||

sarvēṣāṁ ca parā tvaṁ hi sarvabāndhavarūpiṇī |
yayā vinā na sambhāṣyō bāndhavairbāndhavaḥ sadā || 13 ||

tvayā hīnō bandhuhīnastvayā yuktaḥ sabāndhavaḥ |
dharmārthakāmamōkṣāṇāṁ tvaṁ ca kāraṇarūpiṇī || 14 ||

stanandhayānāṁ tvaṁ mātā śiśūnāṁ śaiśavē yathā |
tathā tvaṁ sarvadā mātā sarvēṣāṁ sarvaviśvataḥ || 15 ||

tyaktastanō mātr̥hīnaḥ sa cējjīvati daivataḥ |
tvayā hīnō janaḥ kō:’pi na jīvatyēva niścitam || 16 ||

suprasannasvarūpā tvaṁ mē prasannā bhavāmbikē |
vairigrastaṁ ca viṣayaṁ dēhi mahyaṁ sanātani || 17 ||

vayaṁ yāvattvayā hīnā bandhuhīnāśca bhikṣukāḥ |
sarvasampadvihīnāśca tāvadēva haripriyē || 18 ||

rājyaṁ dēhi śriyaṁ dēhi balaṁ dēhi surēśvari |
kīrtiṁ dēhi dhanaṁ dēhi putrānmahyaṁ ca dēhi vai || 19 ||

kāmaṁ dēhi matiṁ dēhi bhōgān dēhi haripriyē |
jñānaṁ dēhi ca dharmaṁ ca sarvasaubhāgyamīpsitam || 20 ||

sarvādhikāramēvaṁ vai prabhāvāṁ ca pratāpakam |
jayaṁ parākramaṁ yuddhē paramaiśvaryamaiva ca || 21 ||

ityuktvā tu mahēndraśca sarvaiḥ suragaṇaiḥ saha |
nanāma sāśrunētrō:’yaṁ mūrdhnā caiva punaḥ punaḥ || 22 ||

brahmā ca śaṅkaraścaiva śēṣō dharmaśca kēśavaḥ |
sarvē cakruḥ parīhāraṁ surārthē ca punaḥ punaḥ || 23 ||

dēvēbhyaśca varaṁ dattvā puṣpamālāṁ manōharām |
kēśavāya dadau lakṣmīḥ santuṣṭā surasaṁsadi || 24 ||

yayurdaivāśca santuṣṭāḥ svaṁ svaṁ sthānaṁ ca nārada |
dēvī yayau harēḥ krōḍaṁ hr̥ṣṭā kṣīrōdaśāyinaḥ || 25 ||

yayatustau svasvagr̥haṁ brahmēśānau ca nārada |
dattvā śubhāśiṣaṁ tau ca dēvēbhyaḥ prītipūrvakam || 26 ||

idaṁ stōtraṁ mahāpuṇyaṁ trisandhyaṁ yaḥ paṭhēnnaraḥ |
kubēratulyaḥ sa bhavēdrājarājēśvarō mahān || 27 ||

siddhastōtraṁ yadi paṭhēt sō:’pi kalpatarurnaraḥ |
pañcalakṣajapēnaiva stōtrasiddhirbhavēnnr̥ṇām || 28 ||

siddhastōtraṁ yadi paṭhēnmāsamēkaṁ ca samyataḥ |
mahāsukhī ca rājēndrō bhaviṣyati na saṁśayaḥ || 29 ||

iti śrībrahmavaivartē mahāpurāṇē dvitīyē prakr̥tikhaṇḍē nāradanārāyaṇasaṁvādē ēkōnacatvāriṁśattamō:’dhyāyē mahēndra kr̥ta śrī mahālakṣmī stōtram |

Goddess Lakshmi Stotras

Sri Lakshmi Kavacham in English | śrī lakṣmī kavacam

Sri Mahalakshmi Stava in English | śrī mahālakṣmī stavaḥ

Sri Mahalakshmi Stuti in English | śrī mahālakṣmī stutiḥ

Sri Mahalakshmi Chaturvimsati Nama Stotram in English | śrī mahālakṣmī caturviṁśatināma stōtram

Sri Mahalakshmi Kavacham 2 in English | śrī mahālakṣmī kavacam – 2

Sri Mahalakshmi Kavacham 1 in English | śrī mahālakṣmī kavacam 1

Sri Mahalakshmi Ashtakam in English | śrī mahālakṣmyaṣṭakam

Sri Padmavati Navaratna Malika Stuti in English | śrī padmāvatī navaratnamālikā stutiḥ

Sri Mahalakshmi Aksharamalika Namavali in English | śrī mahālakṣmī akṣaramālikā nāmāvalī

Sri Dhana Lakshmi Stotram in English | śrī dhanalakṣmī stōtram