శ్రీ లలిత అష్టోత్తర శతనామావళి – Sri Lalitha Ashtottara Satanamavali in Telugu

Sri Lalita Ashtottara Shatanamavali Lyrics 108 Names of Sri Lalita ఓం-ఐం-హ్రీం-శ్రీం | రజతాచలశృంగాగ్రమధ్యస్థాయై నమో నమః | హిమాచలమహావంశపావనాయై నమో నమః || ౧ || శంకరార్ధాంగసౌందర్యలావణ్యాయై నమో నమః | లసన్మరకతస్వచ్ఛవిగ్రహాయై నమో నమః || ౨ || మహాతిశయసౌందర్యలావణ్యాయై నమో నమః | శశాంకశేఖరప్రాణవల్లభాయై నమో నమః || ౩ || సదాపంచదశాత్మైక్యస్వరూపాయై నమో నమః | వజ్రమాణిక్యకటకకిరీటాయై నమో నమః || ౪ || కస్తూరీతిలకోల్లాసనిటిలాయై నమో నమః … Continue reading శ్రీ లలిత అష్టోత్తర శతనామావళి – Sri Lalitha Ashtottara Satanamavali in Telugu