Sri Lalitha Trishati Stotram Uttara Peetika in English

0
810

Sri Lalitha Trishati Stotram Uttara Peetika in English

Sri Lalitha Trishati Stotram (Uttara Peetika) Lyrics in English

hayagrīva uvāca-
itīdaṁ tē mayākhyātaṁ divyanāmnāṁ śatatrayam |
rahasyātirahasyatvā-dgōpanīyaṁ mahāmunē || 60 ||

śivavarṇāni nāmāni śrīdēvīkathitāni vai |
śaktyakṣarāṇi nāmāni kāmēśakathitāni hi || 61 ||

ubhayākṣaranāmāni hyubhābhyāṁ kathitāni vai |
tadanyairgrathitaṁ stōtramētasya sadr̥śaṁ kimu || 62 ||

nānēna sadr̥śaṁ stōtraṁ śrīdēvīprītidāyakam |
lōkatrayēpi kalyāṇaṁ sambhavēnnātra samśayaḥ || 63 ||

sūta uvāca-
iti hayamukhagītaṁ stōtrarājaṁ niśamya
pragalitakaluṣōbhūcchittaparyāpti mētya |
nijagurumatha natvā kumbhajanmā taduktēḥ
punaradhikarahasyaṁ jñātumēvaṁ jagāda || 64 ||

agastya uvāca-
aśvānana mahābhāga rahasyamapi mē vada |
śivavarṇāni kānyatra śaktivarṇāni kāni hi || 65 ||

ubhayōrapi varṇāni kāni mē vada dēśika |
iti pr̥ṣṭaḥ kumbhajēna hayagrīvō:’vadatpunaḥ || 66 ||

śrī hayagrīva uvāca-
tava gōpyaṁ kimastīha sākṣādambākaṭākṣataḥ |
idantvatirahasyaṁ tē vakṣyāmi śr̥ṇu kumbhaja || 67 ||

ētadvijñānamātrēṇa śrīvidyā siddhidā bhavēt |
katrayaṁ hadvayaṁ caiva śaivō bhāgaḥ prakīrtitaḥ || 68 ||

śaktyākṣarāṇi śēṣāṇi hrīṅkāra ubhayātmakaḥ |
ēvaṁ vibhāgamajñātvā śrīvidyājapaśīlinaḥ || 69 ||

na tēṣāṁ siddhidā vidyā kalpakōṭiśatairapi |
caturbhiśśivacakraiśca śakticakraiśca pañcabhiḥ || 70 ||

navacakraistu saṁsiddhaṁ śrīcakraṁ śivayōrvapuḥ |
trikōṇamaṣṭakōṇaṁ ca daśakōṇadvayaṁ tathā || 71 ||

caturdaśāraṁ caitāni śakticakrāṇi pañca vai |
bindu ścāṣṭadalaṁ padmaṁ padmaṁ ṣōḍaśapatrakam || 72 ||

caturaśraṁ ca catvāri śivacakrāṇyanukramāt |
trikōṇē baindavaṁ śliṣṭamaṣṭārēṣṭadalāmbujam || 73 ||

daśārayōṣṣōḍaśāraṁ bhūpuraṁ bhuvanāśrakē |
śaivānāmapi śāktānāṁ cakrāṇāṁ ca parasparam || 74 ||

avinābhāvasambandhaṁ yō jānāti sa cakravit |
trikōṇarūpiṇī śaktirbindurūpaśśivassmr̥taḥ || 75 ||

avinābhāvasambandhastasmādbindutrikōṇayōḥ |
ēvaṁ vibhāgamajñātvā śrīcakraṁ yassamarcayēt || 76 ||

na tatphalamavāpnōti lalitāmbā na tuṣyati |
yē ca jānanti lōkēsmin śrīvidyāṁ cakravēdinaḥ || 77 ||

sāmānyavēdinastē vai viśēṣajñō:’tidurlabhaḥ |
svayaṁ vidyāviśēṣajñō viśēṣajñaṁ samarcayēt || 78 ||

tastmai dēyaṁ tatō grāhyaṁ śrīvidyācakravēdinā |
andhaṁ tamaḥ praviśanti yē hyavidyāmupāsatē || 79 ||

iti śrutirapyāhaitā navidyōpāsakān punaḥ |
vidyānupāsakānēva nindatyāruṇikī śrutiḥ || 80 ||

aśrutāsaśśrutāsaśca yajvānō yēpyayajvanaḥ |
svaryantōnāpyapēkṣanta indramagniṁ ca yē viduḥ || 81 ||

sikatā iva samyanti raśmibhissamudīritāḥ |
asmāllōkādamuṣmāccētyapyāhāruṇikī śrutiḥ || 82 ||

yaḥ prāptaḥ pr̥śnibhāvaṁ vā yadi vā śaṅkarassvayam |
tēnaiva labhyatē vidyā śrīmatpañcadaśākṣarī || 83 ||

iti tantrēṣu bahudhā vidyāyā mahimōcyatē |
mōkṣaikahētuvidyā tu śrīvidyaiva na samśayaḥ || 84 ||

na śilpādijñānayuktē vidvacchabdaḥ prayujyatē |
mōkṣaikahētuvidyā sā śrīvidyaiva na samśayaḥ || 85 ||

tasmādvidyāvidē dadyāt khyāpayēttadguṇānsudhīḥ |
svayaṁ vidyāviśēṣajñō vidyāmāhātmyavēdyapi || 86 ||

vidyāvidaṁ nārcayēccētkōvā taṁ pūjayējjanaḥ |
prasaṅgādētaduktaṁ tē prakr̥taṁ śr̥ṇu kumbhaja || 87 ||

yaḥ kīrtayētsakr̥dbhaktyā divyaṁ nāmnāṁ śatatrayam |
tasya puṇyaphalaṁ vakṣyē vistarēṇa ghaṭōdbhava || 88 ||

rahasyanāmasāhasrapāṭhē yatphala mīritam |
tatkōṭikōṭiguṇītamēkanāmajapādbhavēt || 89 ||

kāmēśvarābhyāṁ tadidaṁ kr̥taṁ nāmaśatatrayam |
nānyēna tulayēdētatstōtrēṇānyakr̥tēna tu || 90 ||

śriyaḥparamparā yasya bhāvinī tūttarōttaram |
tēnaiva labhyatē nāmnāṁ triśatī sarvakāmadā || 91 ||

asyā nāmnāṁ triśatyāstu mahimā kēna varṇyatē |
yā svayaṁ śivayōrvaktrapadmābhyāṁ parinissr̥tā || 92 ||

nityāṣōḍaśikārūpānviprānādau tu bhōjayēt |
abhyaktā gandhatailēna snātānuṣṇēna vāriṇā || 93 ||

abhyarcya vastragandhādyaiḥ kāmēśvaryādināmabhiḥ |
apūpaiśśarkarādyaiśca phalaiḥ puṣpaissugandhibhiḥ || 94 ||

vidyāvidō viśēṣēṇa bhōjayētṣōḍaśa dvijāḥ |
ēvaṁ nityabaliṁ kuryādādau brāhmaṇabhōjanē || 95 ||

paścāttriśatyā nāmnāṁ tu brāhmaṇān kramaśō:’rcayēt |
tailābhyaṅgādikaṁ dadyādvibhavē sati bhaktitaḥ || 96 ||

śukla pratipadārabhya paurṇamāsyavadhi kramāt |
divasē divasē viprā bhōjyā vimśatisaṅkhyayā || 97 ||

daśabhiḥ pañcabhirvāpi tribhirēkēna vā dinaiḥ |
trimśatṣaṣṭhiśataṁ viprān bhōjayēttriśataṁ kramāt || 98 ||

ēvaṁ yaḥ kurutē bhaktyā janmamadhyē sakr̥nnaraḥ |
tasyaiva saphalaṁ janma muktistasya karē sthitā || 99 ||

rahasyanāmasāhasrairarcanēpyēvamēva hi |
ādau nityabaliṁ kuryātpaścādbrāhmaṇabhōjanam || 100 ||

rahasyanāmasāhasramahimā yō mayōditaḥ |
saśīkarāṇuratraikanāmnō mahimavāridhēḥ || 101 ||

vāgdēvīracitē nāmasāhasrē yadyadīritam |
tattatphalamavāpnōti nāmnōpyēkasya kīrtanāt || 102 ||

ētadanyairjapaiḥ stōtrairarcanairyatphalaṁ bhavēt |
tatphalaṁ kōṭiguṇitaṁ bhavēnnāmaśatatrayāt || 103 ||

rahasyanāmasāhasrakōṭyāvr̥ttyāstu yatphalam |
tadbhavētkōṭiguṇitaṁ nāmatriśatakīrtanāt || 104 ||

vāgdēvīracitē stōtrē tādr̥śō mahimā yadi |
sākṣātkāmēśakāmēśīkr̥tē:’smin gr̥hyatāmiti || 105 ||

sakr̥tsaṅkīrtanādēva nāmnāmasmin śatatrayē |
bhavēccittasya paryāptirnūnamanyānapēkṣiṇī || 106 ||

na jñātavyamitastvanyajjagatsarvaṁ ca kumbhaja |
yadyatsādhyatamaṁ kāryaṁ tattadarthamidaṁ japēt || 107 ||

tattatsiddhimavāpnōti paścātkāryaṁ parīkṣayēt |
yē yē prasaṅgāstantrēṣu taistairyatsādhyatē dhruvam || 108 ||

tatsarvaṁ siddhyati kṣipraṁ nāmatriśatakīrtanāt |
āyuṣkaraṁ puṣṭikaraṁ putradaṁ vaśyakārakam || 109 ||

vidyāpradaṁ kīrtikaraṁ sukavitvapradāyakam |
sarvasampatpradaṁ sarvabhōgadaṁ sarvasaukhyadam || 110 ||

sarvābhīṣṭapradaṁ caiva dēvīnāmaśatatrayam |
ētajjapaparō bhūyānnānyadicchētkadācana || 111 ||

ētatkīrtanasantuṣṭā śrīdēvī lalitāmbikā |
bhaktasya yadyadiṣṭaṁ syāttattatpūrayatē dhruvam || 112 ||

tasmātkumbhōdbhavamunē kīrtayatvamidaṁ sadā |
aparaṁ kiñcidapi tē bōddhavyaṁ nā:’vaśiṣyatē || 113 ||

iti tē kathitaṁ stōtraṁ lalitāprītidāyakam |
nā:’vidyāvēdinē brūyānnā:’bhaktāya kadācana || 114 ||

na śaṭhāya na duṣṭāya nā:’viśvāsāya karhicit |
yō brūyāttriśatīṁ nāmnāṁ tasyānarthō mahānbhavēt || 115 ||

ityājñā śāṅkarī prōktā tasmādgōpyamidaṁ tvayā |
lalitāprēritēnaiva mayōktaṁ stōtramuttamam || 116 ||

rahasyanāmasāhasrādatigōpyamidaṁ munē |
ēvamuktvā hayagrīvaḥ kumbhajaṁ tāpasōttamam || 117 ||

stōtrēṇānēna lalitāṁ stutvā tripurasundarīm |
ānandalaharīmagnamānasassamavartata || 118 ||

iti brahmāṇḍapurāṇē – uttarakhaṇḍē – hayagrīvāgastyasaṁvādē –
lalitōpākhyānē – stōtrakhaṇḍē – lalitāmbātrisatīstōtraratnaṁ samāptam ||

Download PDF here Sri Lalitha Trisati Stotram Uttarapeetika

Related Posts

What happens if Lalitha Sahasranamam is chanted wrong?

శ్రీ లలితా షోడశోపచార పూజ – Sri Lalitha Shodasopachara Puja Vidhanam in Telugu

శ్రీ లలితా సహస్రనామావళిః – Sri Lalitha Sahasranamavali in Telugu

శ్రీ లలితా సహస్ర నామ స్తోత్రం ఉత్తరపీఠిక – Sri Lalitha Sahasranama Stotram Uttarapeetika in Telugu

శ్రీ లలితా సహస్రనామ స్తోత్రరత్నం పూర్వపీఠికా – Sri Lalitha Sahasranama Stotram Poorvapeetika in Telugu

శ్రీ లలితా త్రిశతీ స్తోత్రరత్నం ఫలశృతి (ఉత్తర పీఠిక) – Sri Lalitha Trisati Stotram Uttarapeetika in Telugu

శ్రీ లలితా త్రిశతీ స్తోత్రరత్నం – Sri Lalitha Trishati Stotram in Telugu

శ్రీ లలితా త్రిశతీ స్తోత్రరత్నం పూర్వపీఠిక – Sri Lalitha Trisati Stotram Poorvapeetika in Telugu

శ్రీ లలిత అష్టోత్తర శతనామావళి – Sri Lalitha Ashtottara Satanamavali in Telugu

శ్రీ లలితా సంక్షేప నామావళి – Sri Lalitha Samkshepa Namavali in Telugu

లలితాపంచరత్నం – Lalitha Pancharatnam in Telugu

శ్రీ లలితా ఆర్యా ద్విశతీ స్తోత్రం – Sri Lalitha Arya Dwisathi in Telugu

శ్రీ లలితా చాలీసా – Sri Lalitha Chalisa in Telugu

Sri Lalitha Sahasranama Stotram Poorvapeetika

Sri Lalitha ashtottara satanamavali

Lalitha Pancharatnam

Sri Lalitha Sahasranama Stotram Uttarapeetika

Sri Lalitha Sahasranama Stotram

Sri Lalitha Trisati Stotram Poorvapeetika

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here