Sri Mahalakshmi Stava in English | śrī mahālakṣmī stavaḥ

0
62
Sri Mahalakshmi Stava Lyrics in English
Sri Mahalakshmi Stava Lyrics With Meaning in English

Sri Mahalakshmi Stava Lyrics in English

nārāyaṇa uvāca |
dēvi tvāṁ stōtumicchāmi na kṣamāḥ stōtumīśvarāḥ |
buddhēragōcarāṁ sūkṣmāṁ tējōrūpāṁ sanātanīm |
atyanirvacanīyāṁ ca kō vā nirvaktumīśvaraḥ || 1 ||

svēcchāmayīṁ nirākārāṁ bhaktānugrahavigrahām |
staumi vāṅmanasōḥ pārāṁ kiṁ vā:’haṁ jagadambikē || 2 ||

parāṁ caturṇāṁ vēdānāṁ pārabījaṁ bhavārṇavē |
sarvasasyā:’dhidēvīṁ ca sarvāsāmapi sampadām || 3 ||

yōgināṁ caiva yōgānāṁ jñānānāṁ jñānināṁ tathā |
vēdānāṁ vai vēdavidāṁ jananīṁ varṇayāmi kim || 4 ||

yayā vinā jagatsarvamabījaṁ niṣphalaṁ dhruvam |
yathā stanandhayānāṁ ca vinā mātrā sukhaṁ bhavēt || 5 ||

prasīda jagatāṁ mātā rakṣāsmānatikātarān |
vayaṁ tvaccaraṇāmbhōjē prapannāḥ śaraṇaṁ gatāḥ || 6 ||

namaḥ śaktisvarūpāyai jaganmātrē namō namaḥ |
jñānadāyai buddhidāyai sarvadāyai namō namaḥ || 7 ||

haribhaktipradāyinyai muktidāyai namō namaḥ |
sarvajñāyai sarvadāyai mahālakṣmyai namō namaḥ || 8 ||

kuputrāḥ kutracitsanti na kutrā:’pi kumātaraḥ |
kutra mātā putradōṣaṁ taṁ vihāya ca gacchati || 9 ||

stanandhayēbhya iva mē hē mātardēhi darśanam |
kr̥pāṁ kuru kr̥pāsindhō tvamasmānbhaktavatsalē || 10 ||

ityēvaṁ kathitaṁ vatsa padmāyāśca śubhāvaham |
sukhadaṁ mōkṣadaṁ sāraṁ śubhadaṁ sampadaḥ pradam || 11 ||

idaṁ stōtraṁ mahāpuṇyaṁ pūjākālē ca yaḥ paṭhēt |
mahālakṣmīrgr̥haṁ tasya na jahāti kadācana || 12 ||

iti śrībrahmavaivartamahāpurāṇē gaṇapatikhaṇḍē dvāviṁśō:’dhyāyē nāradanārāyaṇasaṁvādē śrī lakṣmī stavaḥ ||

Goddess Lakshmi Stotras

Indra Krutha Sri Maha Lakshmi Stotram in English | śrī mahālakṣmī stōtram (mahēndra kr̥tam)

Sri Mahalakshmi Stuti in English | śrī mahālakṣmī stutiḥ

Sri Mahalakshmi Chaturvimsati Nama Stotram in English | śrī mahālakṣmī caturviṁśatināma stōtram

Sri Mahalakshmi Kavacham 2 in English | śrī mahālakṣmī kavacam – 2

Sri Mahalakshmi Kavacham 1 in English | śrī mahālakṣmī kavacam 1

Sri Mahalakshmi Ashtakam in English | śrī mahālakṣmyaṣṭakam

Sri Padmavati Navaratna Malika Stuti in English | śrī padmāvatī navaratnamālikā stutiḥ

Sri Mahalakshmi Aksharamalika Namavali in English | śrī mahālakṣmī akṣaramālikā nāmāvalī

Sri Dhana Lakshmi Stotram in English | śrī dhanalakṣmī stōtram