Sri Mahalakshmi Stava in English | śrī mahālakṣmī stavaḥ

Sri Mahalakshmi Stava Lyrics in English nārāyaṇa uvāca | dēvi tvāṁ stōtumicchāmi na kṣamāḥ stōtumīśvarāḥ | buddhēragōcarāṁ sūkṣmāṁ tējōrūpāṁ sanātanīm | atyanirvacanīyāṁ ca kō vā nirvaktumīśvaraḥ || 1 || svēcchāmayīṁ nirākārāṁ bhaktānugrahavigrahām | staumi vāṅmanasōḥ pārāṁ kiṁ vā:’haṁ jagadambikē || 2 || parāṁ caturṇāṁ vēdānāṁ pārabījaṁ bhavārṇavē | sarvasasyā:’dhidēvīṁ ca sarvāsāmapi sampadām || 3 || … Continue reading Sri Mahalakshmi Stava in English | śrī mahālakṣmī stavaḥ