Sri Narasimha Ashtottara Satanamavali

0
448
Sri Narasimha Ashtottara Satanamavali

vishnu stotras

ōṁ nārasiṁhāya namaḥ |
ōṁ mahāsiṁhāya namaḥ |
ōṁ divyasiṁhāya namaḥ |
ōṁ mahābalāya namaḥ |
ōṁ ugrasiṁhāya namaḥ |
ōṁ mahādēvāya namaḥ |
ōṁ stambhajāya namaḥ |
ōṁ ugralōcanāya namaḥ |
ōṁ raudrāya namaḥ |
ōṁ sarvādbhutāya namaḥ | 10 |

ōṁ śrīmatē namaḥ |
ōṁ yōgānandāya namaḥ |
ōṁ trivikramāya namaḥ |
ōṁ harayē namaḥ |
ōṁ kōlāhalāya namaḥ |
ōṁ cakriṇē namaḥ |
ōṁ vijayāya namaḥ |
ōṁ jayavardhanāya namaḥ |
ōṁ pañcānanāya namaḥ |
ōṁ parabrahmaṇē namaḥ | 20 |

ōṁ aghōrāya namaḥ |
ōṁ ghōravikramāya namaḥ |
ōṁ jvalanmukhāya namaḥ |
ōṁ jvālamālinē namaḥ |
ōṁ mahājvālāya namaḥ |
ōṁ mahāprabhavē namaḥ |
ōṁ niṭilākṣāya namaḥ |
ōṁ sahasrākṣāya namaḥ |
ōṁ durnirīkṣyāya namaḥ |
ōṁ pratāpanāya namaḥ | 30 |

ōṁ mahādamṣṭrāyudhāya namaḥ |
ōṁ prājñāya namaḥ |
ōṁ caṇḍakōpinē namaḥ |
ōṁ sadāśivāya namaḥ |
ōṁ hiraṇẏakaśipudhvaṁsinē namaḥ |
ōṁ daityadānavabhañjanāya namaḥ |
ōṁ guṇabhadrāya namaḥ |
ōṁ mahābhadrāya namaḥ |
ōṁ balabhadrakāya namaḥ |
ōṁ subhadrakāya namaḥ | 40 |

ōṁ karālāya namaḥ |
ōṁ vikarālāya namaḥ |
ōṁ vikartrē namaḥ |
ōṁ sarvakartr̥kāya namaḥ |
ōṁ śimśumārāya namaḥ |
ōṁ trilōkātmanē namaḥ |
ōṁ īśāya namaḥ |
ōṁ sarvēśvarāya namaḥ |
ōṁ vibhavē namaḥ |
ōṁ bhairavāḍambarāya namaḥ | 50 |

ōṁ divyāya namaḥ |
ōṁ acyutāya namaḥ |
ōṁ kavayē namaḥ |
ōṁ mādhavāya namaḥ |
ōṁ athōkṣajāya namaḥ |
ōṁ akṣarāya namaḥ |
ōṁ śarvāya namaḥ |
ōṁ vanamālinē namaḥ |
ōṁ varapradāya namaḥ |
ōṁ viśvambharāya namaḥ | 60 |

ōṁ adbhutāya namaḥ |
ōṁ bhavyāya namaḥ |
ōṁ śrīviṣṇavē namaḥ |
ōṁ puruṣōttamāya namaḥ |
ōṁ anaghāstrāya namaḥ |
ōṁ nakhāstrāya namaḥ |
ōṁ sūryajẏōtiṣē namaḥ |
ōṁ surēśvarāya namaḥ |
ōṁ sahasrabāhavē namaḥ |
ōṁ sarvajñāya namaḥ | 70 |

ōṁ sarvasiddhipradāyakāya namaḥ |
ōṁ vajradamṣṭrāya namaḥ |
ōṁ vajranakhāya namaḥ |
ōṁ mahānandāya namaḥ |
ōṁ parantapāya namaḥ |
ōṁ sarvamantraikarūpāya namaḥ |
ōṁ sarvayantravidārakāya namaḥ |
ōṁ sarvatantrātmakāya namaḥ |
ōṁ avyaktāya namaḥ |
ōṁ suvyaktāya namaḥ | 80 |

ōṁ bhaktavatsalāya namaḥ |
ōṁ vaiśākhaśuklabhūtōtthāya namaḥ |
ōṁ śaraṇāgatavatsalāya namaḥ |
ōṁ udārakīrtayē namaḥ |
ōṁ puṇyātmanē namaḥ |
ōṁ mahātmanē namaḥ |
ōṁ caṇḍavikramāya namaḥ |
ōṁ vēdatrayaprapūjyāya namaḥ |
ōṁ bhagavatē namaḥ |
ōṁ paramēśvarāya namaḥ | 90 |

ōṁ śrīvatsāṅkāya namaḥ |
ōṁ śrīnivāsāya namaḥ |
ōṁ jagadvyāpinē namaḥ |
ōṁ jaganmayāya namaḥ |
ōṁ jagatpālāya namaḥ |
ōṁ jagannāthāya namaḥ |
ōṁ mahākāyāya namaḥ |
ōṁ dvirūpabhr̥tē namaḥ |
ōṁ paramātmanē namaḥ |
ōṁ parañjyōtiṣē namaḥ | 100 |

ōṁ nirguṇāya namaḥ |
ōṁ nr̥kēsariṇē namaḥ |
ōṁ paratattvāya namaḥ |
ōṁ parandhāmnē namaḥ |
ōṁ saccidānandavigrahāya namaḥ |
ōṁ lakṣmīnr̥siṁhāya namaḥ |
ōṁ sarvātmanē namaḥ |
ōṁ dhīrāya namaḥ | 108 |
ōṁ prahlādapālakāya namaḥ |

Download PDF here Sri Narasimha Ashtottara Satanamavali

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here