Sri Neelakanta Stava (Parvathi Vallabha Ashtakam) in Telugu | శ్రీ నీలకంఠ స్తవః (శ్రీ పార్వతీవల్లభాష్టకం)

Sri Neelakanta Stava (Parvathi Vallabha Ashtakam) Lyrics in Telugu శ్రీ నీలకంఠ స్తవః (శ్రీ పార్వతీవల్లభాష్టకం) నమో భూతనాథం నమో దేవదేవం నమః కాలకాలం నమో దివ్యతేజమ్ | నమః కామభస్మం నమః శాంతశీలం భజే పార్వతీవల్లభం నీలకంఠమ్ || ౧ || సదా తీర్థసిద్ధం సదా భక్తరక్షం సదా శైవపూజ్యం సదా శుభ్రభస్మమ్ | సదా ధ్యానయుక్తం సదా జ్ఞానతల్పం భజే పార్వతీవల్లభం నీలకంఠమ్ || ౨ || శ్మశానే శయానం మహాస్థానవాసం … Continue reading Sri Neelakanta Stava (Parvathi Vallabha Ashtakam) in Telugu | శ్రీ నీలకంఠ స్తవః (శ్రీ పార్వతీవల్లభాష్టకం)