Sri Rahu Ashtottara Shatanamavali in English | Rahu Graha Stotra

Sri Rahu Ashtottara Shatanamavali Lyrics in English Sri Rahu Graha Stotra ōṁ rāhavē namaḥ | ōṁ saiṁhikēyāya namaḥ | ōṁ vidhuntudāya namaḥ | ōṁ suraśatravē namaḥ | ōṁ tamasē namaḥ | ōṁ phaṇinē namaḥ | ōṁ gārgyāyaṇāya namaḥ | ōṁ surāgavē namaḥ | ōṁ nīlajīmūtasaṅkāśāya namaḥ | ōṁ caturbhujāya namaḥ | 10 ōṁ khaḍgakhēṭakadhāriṇē namaḥ … Continue reading Sri Rahu Ashtottara Shatanamavali in English | Rahu Graha Stotra