Sri Rajarajeshwari Ashtottara Satanamavali

0
429
Sri Rajarajeshwari Ashtottara Satanamavali

Sri Rajarajeshwari Ashtottara Satanamavali | sri devi stotras

ōṁ bhuvanēśvaryai namaḥ |
ōṁ rājēśvaryai namaḥ |
ōṁ rājarājēśvaryai namaḥ |
ōṁ kāmēśvaryai namaḥ |
ōṁ bālātripurasundaryai namaḥ |
ōṁ sarvēśvaryai namaḥ |
ōṁ kalyāṇyai namaḥ |
ōṁ sarvasaṅkṣōbhiṇyai namaḥ |
ōṁ sarvalōkaśarīriṇyai namaḥ |
ōṁ saugandhikaparimalāyai namaḥ | 10

ōṁ mantriṇē namaḥ |
ōṁ mantrarūpiṇyai namaḥ |
ōṁ prākr̥tyai namaḥ |
ōṁ vikr̥tyai namaḥ |
ōṁ ādityai namaḥ |
ōṁ saubhāgyavatyai namaḥ |
ōṁ padmāvatyai namaḥ |
ōṁ bhagavatyai namaḥ |
ōṁ śrīmatyai namaḥ |
ōṁ satyavatyai namaḥ | 20

ōṁ priyakr̥tyai namaḥ |
ōṁ māyāyai namaḥ |
ōṁ sarvamaṅgalāyai namaḥ |
ōṁ sarvalōkamōhādhīśānyai namaḥ |
ōṁ kiṅkarībhūtagīrvāṇyai namaḥ |
ōṁ parabrahmasvarūpiṇyai namaḥ |
ōṁ purāṇāgamarūpiṇyai namaḥ |
ōṁ pañcapraṇavarūpiṇyai namaḥ |
ōṁ sarvagraharūpiṇyai namaḥ |
ōṁ raktagandhakasturīvilēpyai namaḥ | 30

ōṁ nāyikāyai namaḥ | (nānāyai namaḥ)
ōṁ śaraṇyāyai namaḥ |
ōṁ nikhilavidyēśvaryai namaḥ |
ōṁ janēśvaryai namaḥ |
ōṁ bhūtēśvaryai namaḥ |
ōṁ sarvasākṣiṇyai namaḥ |
ōṁ kṣēmakāriṇyai namaḥ |
ōṁ puṇyāyai namaḥ |
ōṁ sarvarakṣaṇyai namaḥ |
ōṁ sakaladharmiṇyai namaḥ | 40

ōṁ viśvakarmiṇē namaḥ |
ōṁ suramunidēvanutāyai namaḥ |
ōṁ sarvalōkārādhyāyai namaḥ |
ōṁ padmāsanāsīnāyai namaḥ |
ōṁ yōgīśvaramanōdhyēyāyai namaḥ |
ōṁ caturbhujāyai namaḥ |
ōṁ sarvārthasādhanādhīśāyai namaḥ |
ōṁ pūrvāyai namaḥ |
ōṁ nityāyai namaḥ |
ōṁ paramānandāyai namaḥ | 50

ōṁ kalāyai namaḥ |
ōṁ anaṅgāyai namaḥ |
ōṁ vasundharāyai namaḥ |
ōṁ śubhadāyai namaḥ |
ōṁ trikālajñānasampannāyai namaḥ |
ōṁ pītāmbaradharāyai namaḥ |
ōṁ anantāyai namaḥ |
ōṁ bhaktavatsalāyai namaḥ |
ōṁ pādapadmāyai namaḥ |
ōṁ jagatkāriṇai namaḥ | 60

ōṁ avyayāyai namaḥ |
ōṁ līlāmānuṣavigrahāyai namaḥ |
ōṁ sarvamāyāyai namaḥ |
ōṁ mr̥tyuñjayāyai namaḥ |
ōṁ kōṭisūryasamaprabhāyai namaḥ |
ōṁ pavitrāyai namaḥ |
ōṁ prāṇadāyai namaḥ |
ōṁ vimalāyai namaḥ |
ōṁ mahābhūṣāyai namaḥ |
ōṁ sarvabhūtahitapradāyai namaḥ | 70

ōṁ padmālayāyai namaḥ |
ōṁ sudhāyai namaḥ |
ōṁ svāṅgāyai namaḥ |
ōṁ padmarāgakirīṭinē namaḥ |
ōṁ sarvapāpavināśinyai namaḥ |
ōṁ sakalasampatpradāyinyai namaḥ |
ōṁ padmagandhinyai namaḥ |
ōṁ sarvavighnakēśadhvaṁsinyai namaḥ |
ōṁ hēmamālinyai namaḥ |
ōṁ viśvamūrtyai namaḥ | 80

ōṁ agnikalpāyai namaḥ |
ōṁ puṇḍarīkākṣiṇyai namaḥ |
ōṁ mahāśaktyai namaḥ |
ōṁ buddhyai namaḥ |
ōṁ bhūtēśvaryai namaḥ |
ōṁ adr̥śyāyai namaḥ |
ōṁ śubhēkṣaṇāyai namaḥ |
ōṁ sarvadharmiṇyai namaḥ |
ōṁ prāṇāyai namaḥ |
ōṁ śrēṣṭhāyai namaḥ | 90

ōṁ śāntāyai namaḥ |
ōṁ tattvāyai namaḥ |
ōṁ sarvajananyai namaḥ |
ōṁ sarvalōkavāsinyai namaḥ |
ōṁ kaivalyarēkhinyai namaḥ |
ōṁ bhaktapōṣaṇavinōdinyai namaḥ |
ōṁ dāridryanāśinyai namaḥ |
ōṁ sarvōpadravanivāriṇyai namaḥ |
ōṁ saṁhr̥dānandalaharyai namaḥ |
ōṁ caturdaśāntakōṇasthāyai namaḥ | 100

ōṁ sarvātmāyai namaḥ |
ōṁ satyavaktrē namaḥ |
ōṁ nyāyāyai namaḥ |
ōṁ dhanadhānyanidhyai namaḥ |
ōṁ kāyakr̥tyai namaḥ |
ōṁ anantajityai namaḥ |
ōṁ anantaguṇarūpē
ōṁ sthirērājēśvaryai namaḥ | 108

Download PDF here Sri Rajarajeshwari Ashtottara Satanamavali

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here