Sri Rajarajeshwari Ashtottara Satanamavali

Sri Rajarajeshwari Ashtottara Satanamavali | sri devi stotras ōṁ bhuvanēśvaryai namaḥ | ōṁ rājēśvaryai namaḥ | ōṁ rājarājēśvaryai namaḥ | ōṁ kāmēśvaryai namaḥ | ōṁ bālātripurasundaryai namaḥ | ōṁ sarvēśvaryai namaḥ | ōṁ kalyāṇyai namaḥ | ōṁ sarvasaṅkṣōbhiṇyai namaḥ | ōṁ sarvalōkaśarīriṇyai namaḥ | ōṁ saugandhikaparimalāyai namaḥ | 10 ōṁ mantriṇē namaḥ | ōṁ mantrarūpiṇyai namaḥ … Continue reading Sri Rajarajeshwari Ashtottara Satanamavali