శ్రీ రామ అష్టోత్తరనామావళిః – Sri Rama Ashtottara Satanamavali

0
143

ఓం శ్రీరామాయ నమః |
ఓం రామభద్రాయ నమః |
ఓం రామచంద్రాయ నమః |
ఓం శాశ్వతాయ నమః |
ఓం రాజీవలోచనాయ నమః |
ఓం శ్రీమతే నమః |
ఓం రాజేంద్రాయ నమః |
ఓం రఘుపుంగవాయ నమః |
ఓం జానకీవల్లభాయ నమః |
ఓం జైత్రాయ నమః | ౧౦

ఓం జితామిత్రాయ నమః |
ఓం జనార్దనాయ నమః |
ఓం విశ్వామిత్రప్రియాయ నమః |
ఓం దాంతాయ నమః |
ఓం శరణత్రాణతత్పరాయ నమః |
ఓం వాలిప్రమథనాయ నమః |
ఓం వాగ్మినే నమః |
ఓం సత్యవాచే నమః |
ఓం సత్యవిక్రమాయ నమః |
ఓం సత్యవ్రతాయ నమః | ౨౦

ఓం వ్రతధరాయ నమః |
ఓం సదాహనుమదాశ్రితాయ నమః |
ఓం కౌసలేయాయ నమః |
ఓం ఖరధ్వంసినే నమః |
ఓం విరాధవధపండితాయ నమః |
ఓం విభీషణపరిత్రాత్రే నమః |
ఓం హరకోదండఖండనాయ నమః |
ఓం సప్తతాలప్రభేత్త్రే నమః |
ఓం దశగ్రీవశిరోహరాయ నమః |
ఓం జామద్గ్న్యమహాదర్పదలనాయ నమః | ౩౦

ఓం తాటకాంతకాయ నమః |
ఓం వేదాంతసారాయ నమః |
ఓం వేదాత్మనే నమః |
ఓం భవరోగస్యభేషజాయ నమః |
ఓం దూషణత్రిశిరోహంత్రే నమః |
ఓం త్రిమూర్తయే నమః |
ఓం త్రిగుణాత్మకాయ నమః |
ఓం త్రివిక్రమాయ నమః |
ఓం త్రిలోకాత్మనే నమః |
ఓం పుణ్యచారిత్రకీర్తనాయ నమః | ౪౦

ఓం త్రిలోకరక్షకాయ నమః |
ఓం ధన్వినే నమః |
ఓం దండకారణ్యకర్తనాయ నమః |
ఓం అహల్యాశాపశమనాయ నమః |
ఓం పితృభక్తాయ నమః |
ఓం వరప్రదాయ నమః |
ఓం జితేంద్రియాయ నమః |
ఓం జితక్రోధాయ నమః |
ఓం జితామిత్రాయ నమః |
ఓం జగద్గురవే నమః | ౫౦

ఓం ఋక్షవానరసంఘాతినే నమః |
ఓం చిత్రకూటసమాశ్రయాయ నమః |
ఓం జయంతత్రాణవరదాయ నమః |
ఓం సుమిత్రాపుత్రసేవితాయ నమః |
ఓం సర్వదేవాదిదేవాయ నమః |
ఓం మృతవానరజీవితాయ నమః |
ఓం మాయామారీచహంత్రే నమః |
ఓం మహాదేవాయ నమః |
ఓం మహాభుజాయ నమః |
ఓం సర్వదేవస్తుతాయ నమః | ౬౦

ఓం సౌమ్యాయ నమః |
ఓం బ్రహ్మణ్యాయ నమః |
ఓం మునిసంస్తుతాయ నమః |
ఓం మహాయోగినే నమః |
ఓం మహోదారాయ నమః |
ఓం సుగ్రీవేప్సితరాజ్యదాయ నమః |
ఓం సర్వపుణ్యాధికఫలాయ నమః |
ఓం స్మృతసర్వాఘనాశనాయ నమః |
ఓం ఆదిపురుషాయ నమః |
ఓం పరమపురుషాయ నమః | ౭౦

ఓం మహాపురుషాయ నమః |
ఓం పుణ్యోదయాయ నమః |
ఓం దయాసారాయ నమః |
ఓం పురాణపురుషోత్తమాయ నమః |
ఓం స్మితవక్త్రాయ నమః |
ఓం మితభాషిణే నమః |
ఓం పూర్వభాషిణే నమః |
ఓం రాఘవాయ నమః |
ఓం అనంతగుణగంభీరాయ నమః |
ఓం ధీరోద్దాత్తగుణోత్తమాయ నమః | ౮౦

ఓం మాయామానుషచరిత్రాయ నమః |
ఓం మహాదేవాదిపూజితాయ నమః |
ఓం సేతుకృతే నమః |
ఓం జితవారాశయే నమః |
ఓం సర్వతీర్థమయాయ నమః |
ఓం హరయే నమః |
ఓం శ్యామాంగాయ నమః |
ఓం సుందరాయ నమః |
ఓం శూరాయ నమః |
ఓం పీతవాససే నమః | ౯౦

ఓం ధనుర్ధరాయ నమః |
ఓం సర్వయజ్ఞాధిపాయ నమః |
ఓం యజ్వనే నమః |
ఓం జరామరణవర్జితాయ నమః |
ఓం విభీషణప్రతిష్ఠాత్రే నమః |
ఓం సర్వావగుణవర్జితాయ నమః |
ఓం పరమాత్మనే నమః |
ఓం పరస్మై బ్రహ్మణే నమః |
ఓం సచ్చిదానందవిగ్రహాయ నమః |
ఓం పరస్మై జ్యోతిషే నమః | ౧౦౦

ఓం పరస్మై ధామ్నే నమః |
ఓం పరాకాశాయ నమః |
ఓం పరాత్పరాయ నమః |
ఓం పరేశాయ నమః |
ఓం పారగాయ నమః |
ఓం పారాయ నమః |
ఓం సర్వదేవాత్మకాయ నమః |
ఓం పరస్మై నమః | ౧౦౮

Download PDF  here Sri Rama Ashtottara Satanamavali – శ్రీ రామ అష్టోత్తరనామావళిః


Warning: A non-numeric value encountered in /home/hariom15/public_html/hariome.com/wp-content/themes/Newspaper/includes/wp_booster/td_block.php on line 1009

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here