Sri Ranganatha Gadyam

0
500
Sri Ranganatha Gadyam
vishnu stotras

Sri Ranganatha Gadyam

cidacitparatattvānāṁ tattvāyāthārthyavēdinē |
rāmānujāya munayē namō mama garīyasē ||

svādhīna trividha cētanācētana svarūpasthitipravr̥ttibhēdaṁ, klēśakarmādyaśēṣadōṣāsaṁspr̥ṣṭaṁ, svābhāvikānavadhikātiśaya jñānabalaiśvarya vīrya śaktitējassauśīlya vātsalya mārdavārjava sauhārda sāmya kāruṇya mādhurya gāmbhīrya audārya cāturya sthairya dhairya śaurya parākrama satyakāma satyasaṅkalpa kr̥titva kr̥tajñatādyasaṅkhyēya kalyāṇa guṇagaṇaughamahārṇavaṁ, parabrahmabhūtaṁ, puruṣōttamaṁ, śrīraṅgaśāyinaṁ, asmatsvāminaṁ, prabuddhanityaniyāmya nityadāsyaikarasātmasvabhāvō:’haṁ, tadēkānubhavaḥ tadēkapriyaḥ, paripūrṇaṁ bhagavantaṁ viśadatamānubhavēna nirantaramanubhūya, tadanubhavajanitānavadhikātiśaya prītikāritāśēṣāvasthōcita aśēṣaśēṣataikaratirūpa nityakiṅkarō bhavāni ||

svātma nityaniyāmya nityadāsyaikarasātma svabhāvānusandhānapūrvaka bhagavadanavadhikātiśaya svāmyādyakhilaguṇagaṇānubhavajanita anavadhikātiśaya prītikāritāśēṣāvasthōcita aśēṣaśēṣataikaratirūpa nityakaiṅkarya prāptyupāyabhūtabhakti tadupāya samyag-jñāna tadupāya samīcīnakriyā tadanuguṇa sāttvikatāstikyādi samastātmaguṇavihīnaḥ, duruttarānanta tadviparyaya jñānakriyānuguṇānādi pāpavāsanā mahārṇavāntarnimagnaḥ, tilatailavat dāruvahnivat durvivēca triguṇa kṣaṇakṣaraṇasvabhāva acētanaprakr̥tivyāptirūpa duratyaya bhagavanmāyātirōhita svaprakāśaḥ anādyavidyāsañcitānantāśakya visraṁsana karmapāśapragrathitaḥ, anāgatānantakāla samīkṣayā:’pi adr̥ṣṭasantārōpāyaḥ, nikhilajantujāta śaraṇya, śrīmannārāyaṇa, tava caraṇāravindayugalaṁ śaraṇamahaṁ prapadyē ||

ēvamavasthitasyāpi arthitvamātrēṇa, paramakāruṇikō bhagavān, svānubhavaprītya upanītaikāntikātyantika nityakaiṅkaryaikaratirūpa nityadāsyaṁ dāsyatīti viśvāsapūrvakaṁ bhagavantaṁ nityakiṅkaratāṁ prārthayē ||

tavānubhūtisambhūtaprītikāritadāsatāṁ |
dēhi mē kr̥payā nātha na jānē gatimanyathā ||

sarvāvasthōcitāśēṣaśēṣataikaratistava |
bhavēyaṁ puṇḍarīkākṣa tvamēvaivaṁ kuruṣva mām ||

ēvambhūta tattvayāthātmyavabōdha tadicchārahitasyāpi, ētaduccāraṇamātrāvalambanēna , ucyamānārtha paramārthaniṣṭaṁ mē manaḥ tvamēvādyaiva kāraya ||

apārakaruṇāmbudhē, anālōcitaviśēṣāśēṣalōkaśaraṇya, praṇatārtihara, āśritavātsalyaika mahōdadhē, anavaratavidita nikhilabhūtajāta yāthātmya, satyakāma, satyasaṅkalpa, āpatsakha, kākutstha, śrīman, nārāyaṇa, puruṣōttama, śrīraṅganātha, mama nātha, namō:’stutē ||

iti śrīraṅgagadyaṁ sampūrṇam ||

Download PDF here Sri Ranganatha Gadyam

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here