Sri Sai baba Mahima Stotram in English | śrī sāyinātha mahimā stōtram

0
67

Sri Sai baba Mahima Stotram in English
Sri Sai baba Mahima Stotram in English PDF Download

 

Sri Sai baba Mahima Stotram Lyrics in English

sadā satsvarūpaṁ cidānandakandaṁ
jagatsaṁbhavasthāna saṁhāra hētuṁ
svabhaktēcchayā mānuṣaṁ darśayantaṁ
namāmīśvaraṁ sadguruṁ sāyinātham || 1 ||

bhavadhvānta vidhvaṁsa mārtāṇḍa mīḍhyaṁ
manōvāgatītaṁ munirdhyāna gamyaṁ
jagadvyāpakaṁ nirmalaṁ nirguṇaṁ tvāṁ
namāmīśvaraṁ sadguruṁ sāyinātham || 2 ||

bhavāṁbhōdhimagnārditānāṁ janānāṁ
svapādāśritānāṁ svabhakti priyāṇāṁ
samuddhāraṇārthaṁ kalau saṁbhavantaṁ
namāmīśvaraṁ sadguruṁ sāyinātham || 3 ||

sadā nimbavr̥kṣasya mūlādhivāsāt
sudhāsrāviṇaṁ tiktamapya priyantaṁ
taruṁ kalpavr̥kṣādhikaṁ sādhayantaṁ
namāmīśvaraṁ sadguruṁ sāyinātham || 4 ||

sadā kalpavr̥kṣasya tasyādhimūlē
bhavadbhāva buddhyā saparyādi sēvāṁ
nr̥ṇāṁ kurvatāṁ bhukti mukti pradantaṁ
namāmīśvaraṁ sadguruṁ sāyinātham || 5 ||

anēkā śr̥tā tarkya līlā vilāsai
samāviṣkr̥tēśāna bhāsvatprabhāvaṁ
ahaṁbhāvahīnaṁ prasannātmabhāvaṁ
namāmīśvaraṁ sadguruṁ sāyinātham || 6 ||

satāṁ viśramārāmamēvābhirāmaṁ
sadāsajjanaiḥ saṁstutaṁ sannamadbhiḥ
janāmōdadaṁ bhakta bhadrapradaṁ taṁ
namāmīśvaraṁ sadguruṁ sāyinātham || 7 ||

ajanmādyamēkaṁ parabrahma sākṣāt
svayaṁ saṁbhavaṁ rāmamēvāvatīrṇaṁ
bhavaddarśanātsampunītaḥ prabhō:’haṁ
namāmīśvaraṁ sadguruṁ sāyinātham || 8 ||

śrīsāyīśa kr̥pānidhē:’khilanr̥ṇāṁ sarvārthasiddhiprada
yuṣmatpādarajaḥ prabhāvamatulaṁ dhātāpivaktā:’kṣamaḥ |
sadbhaktyā śaraṇaṁ kr̥tāñjalipuṭaḥ samprāpitō:’smiprabhō
śrīmatsāyiparēśapādakamalān nānyaccharaṇyaṁmama || 9 ||

sāyirūpadhara rāghavōttamaṁ
bhaktakāma vibudha drumaṁ prabhum,
māyayōpahata cittaśuddhayē
cintayāmyahamaharniśaṁ mudā || 10 ||

śaratsudhāmśu pratimaṁ prakāśaṁ
kr̥pāta patraṁ tava sāyinātha |
tvadīya pādābja samāśritānāṁ
svacchāyayā tāpamapākarōtu || 11 ||

upāsanā daivata sāyinātha
stavairmayōpāsanināstutastvam |
ramēnmanōmē tavapādayugmē
bhr̥ṅgō yathābjē makaranda lubdhaḥ || 12 ||

anēka janmārjita pāpasaṅkṣayō
bhavēdbhavatpāda sarōja darśanāt
kṣamasva sarvānaparādha puñjakān
prasīda sāyīśa sadgurōdayānidhē || 13 ||

śrīsāyinātha caraṇāmr̥ta pūrṇacittā
tatpāda sēvanaratāssatataṁ ca bhaktyā |
saṁsārajanyaduritaugha vinirgatāstē
kaivalyadhāma paramaṁ samavāpnuvanti || 14 ||

stōtramētatpaṭhēdbhaktyā yōnnarastanmanāḥ sadā
sadgurōḥ sāyināthasya kr̥pāpātraṁ bhavēddhr̥vam || 15 ||

karacaraṇakr̥taṁ vākkāyajaṁ karmajaṁ vā
śravaṇa nayanajaṁ vā mānasaṁ vāparādhaṁ |
vihitamavihitaṁ vā sarvamētatkṣamasva
jaya jaya karuṇābdhē śrīprabhō sāyinātha ||

śrī saccidānanda sadguru sāyināth maharāj kī jai |
rājādhirāja yōgirāja parabrahma sāyinādh mahārāj
śrī saccidānanda sadguru sāyināth maharāj kī jai |

 

Sri Sai Baba Stotras

 

Sri Sai Sakara Ashtottara Shatanamavali In English – śrī sāyi sakāra aṣṭōttaraśatanāmāvalih

Sri Shirdi Sai Baba Chalisa in English | śrī ṣiriḍīsāyi cālīsā

Shirdi Sai Kakada Aarathi in English | kākaḍa ārati

Shirdi Sai Night Shej Aarathi

Sri Shirdi Sai Ashtottara Satanamavali

Shirdi Sai Night Shej Aarathi