Sri Saraswathi Ashtottara Satanamavali

ōṁ sarasvatyai namaḥ | ōṁ mahābhadrāyai namaḥ | ōṁ mahāmāyāyai namaḥ | ōṁ varapradāyai namaḥ | ōṁ śrīpradāyai namaḥ | ōṁ padmanilayāyai namaḥ | ōṁ padmākṣyai namaḥ | ōṁ padmavaktrāyai namaḥ | ōṁ śivānujāyai namaḥ | ōṁ pustakabhr̥tē namaḥ | 10 ōṁ jñānamudrāyai namaḥ | ōṁ ramāyai namaḥ | ōṁ parāyai namaḥ | ōṁ kāmarūpāyai … Continue reading Sri Saraswathi Ashtottara Satanamavali