శ్రీ సరస్వతీ అష్టోత్తరశతనామావళిః – Sri Saraswathi Ashtottara Satanamavali in Telugu

  ఓం సరస్వత్యై నమః | ఓం మహాభద్రాయై నమః | ఓం మహామాయాయై నమః | ఓం వరప్రదాయై నమః | ఓం శ్రీప్రదాయై నమః | ఓం పద్మనిలయాయై నమః | ఓం పద్మాక్ష్యై నమః | ఓం పద్మవక్త్రాయై నమః | ఓం శివానుజాయై నమః | ఓం పుస్తకభృతే నమః | ౧౦ ఓం జ్ఞానముద్రాయై నమః | ఓం రమాయై నమః | ఓం పరాయై నమః | ఓం … Continue reading శ్రీ సరస్వతీ అష్టోత్తరశతనామావళిః – Sri Saraswathi Ashtottara Satanamavali in Telugu