Sri Satyanarayana Ashtottara Satanamavali

vishnu stotras ōṁ satyadēvāya namaḥ | ōṁ satyātmanē namaḥ | ōṁ satyabhūtāya namaḥ | ōṁ satyapuruṣāya namaḥ | ōṁ satyanāthāya namaḥ | ōṁ satyasākṣiṇē namaḥ | ōṁ satyayōgāya namaḥ | ōṁ satyajñānāya namaḥ | ōṁ satyajñānapriyāya namaḥ | 9 ōṁ satyanidhayē namaḥ | ōṁ satyasambhavāya namaḥ | ōṁ satyaprabhavē namaḥ | ōṁ satyēśvarāya namaḥ | … Continue reading Sri Satyanarayana Ashtottara Satanamavali