Sri Shiva Ashtottara satanamavali

ōṁ śivāya namaḥ | ōṁ mahēśvarāya namaḥ | ōṁ śambhavē namaḥ | ōṁ pinākinē namaḥ | ōṁ śaśiśēkharāya namaḥ | ōṁ vāmadēvāya namaḥ | ōṁ virūpākṣāya namaḥ | ōṁ kapardinē namaḥ | ōṁ nīlalōhitāya namaḥ | ōṁ śaṅkarāya namaḥ | 10 || ōṁ śūlapāṇinē namaḥ | ōṁ khaṭvāṅginē namaḥ | ōṁ viṣṇuvallabhāya namaḥ | ōṁ … Continue reading Sri Shiva Ashtottara satanamavali