Sri Shiva Sahasranama Stotram (Poorva Peetika)

0
719

Sri Shiva Sahasranama Stotram in English

Sri Shiva Sahasranama Stotram Lyrics

śuklāmbaradharaṁ viṣṇuṁ śaśivarṇaṁ caturbhujaṁ |
prasannavadanaṁ dhyāyēt sarvavighnōpaśāntayē ||

pūrvapīṭhika ||

vāsudēva uvāca |
tataḥ sa prayatō bhūtvā mama tāta yudhiṣṭhira |
prāñjaliḥ prāha viprarṣirnāmasaṅgrahamāditaḥ || 1 ||

upamanyuruvāca |
brahmaprōktaiḥ r̥ṣiprōktairvēdavēdāṅgasambhavaiḥ |
sarvalōkēṣu vikhyātaṁ stutyaṁ stōṣyāmi nāmabhiḥ || 2 ||

mahadbhirvihitaiḥ satyaiḥ siddhaiḥ sarvārthasādhakaiḥ |
r̥ṣiṇā taṇḍinā bhaktyā kr̥tairvēdakr̥tātmanā || 3 ||

yathōktaiḥ sādhubhiḥ khyātairmunibhistattvadarśibhiḥ |
pravaraṁ prathamaṁ svargyaṁ sarvabhūtahitaṁ śubham || 4 ||

śrutaiḥ sarvatra jagati brahmalōkāvatāritaiḥ |
satyaistatparamaṁ brahma brahmaprōktaṁ sanātanam || 5 ||

vakṣyē yadukulaśrēṣṭha śr̥ṇuṣvāvahitō mama |
varayainaṁ bhavaṁ dēvaṁ bhaktastvaṁ paramēśvaram || 6 ||

tēna tē śrāvayiṣyāmi yattadbrahma sanātanaṁ |
na śakyaṁ vistarātkr̥tsnaṁ vaktuṁ sarvasya kēnacit || 7 ||

yuktēnāpi vibhūtīnāmapi varṣaśatairapi |
yasyādimadhyamantaṁ ca surairapi na gamyatē || 8 ||

kastasya śaknuyādvaktuṁ guṇān kārtsnyēna mādhava |
kiṁ tu dēvasya mahataḥ saṅkṣiptārthapadākṣaram || 9 ||

śaktitaścaritaṁ vakṣyē prasādāt tasya dhīmataḥ |
aprāpya tu tatō:’nujñāṁ na śakyaḥ stōtumīśvaraḥ || 10 ||

yadā tēnābhyanujñātaḥ stutō vai sa tadā mayā |
anādinidhanasyāhaṁ jagadyōnērmahātmanaḥ || 11 ||

nāmnāṁ kiñcitsamuddēśyaṁ vakṣyāmyavyaktayōninaḥ |
varadasya varēṇyasya viśvarūpasya dhīmataḥ || 12 ||

śr̥ṇu nāmnāṁ cayaṁ kr̥ṣṇa yaduktaṁ padmayōninā |
daśanāmasahasrāṇi yānyāha prapitāmahaḥ || 13 ||

tāni nirmathya manasā dadhnō ghr̥tamivōddhr̥taṁ |
girēḥ sāraṁ yathā hēma puṣpasāraṁ yathā madhu || 14 ||

ghr̥tātsāraṁ yathā maṇḍastathaitatsāramuddhr̥taṁ |
sarvapāpāpahamidaṁ caturvēdasamanvitam || 15 ||

prayatnēnādhigantavyaṁ dhāryaṁ ca prayatātmanā |
māṅgalyaṁ pauṣṭikaṁ caiva rakṣōghnaṁ pāvanaṁ mahat || 16 ||

idaṁ bhaktāya dātavyaṁ śraddhayā nāstikāya ca |
nāśraddhadhāna rūpāya nāstikāyā hitātmanē || 17 ||

yaścābhyasūyatēdēvaṁ kāraṇātmānamīśvaraṁ |
sa kr̥ṣṇa narakaṁ yāti saḥ pūrvaiḥ sahātmajaiḥ || 18 ||

idaṁ dhyānam idaṁ yōgaṁ idaṁ dhyēyamanuttamaṁ |
idaṁ japyamidaṁ jñānaṁ rahasyamidamuttamam || 19 ||

yaṁ jñātvā hyantakālēpi gacchēta paramāṁ gatiṁ |
pavitraṁ maṅgalaṁ mēthyaṁ kalyāṇamidamuttamam || 20 ||

idaṁ brahmā purā kr̥tvā sarvalōkapitāmahaḥ |
sarva stavānāṁ rājatvē divyānāṁ samakalpayat || 21 ||

tadā prabhr̥ti caivāyaṁ īśvarasya mahātmanaḥ |
stavarāja iti khyātō jagatyamarapūjitaḥ || 22 ||

brahmalōkādayaṁ svargyē stavarājōvatāritaḥ |
yatastaṇḍiḥ purāprāpa tēna taṇḍi kr̥tō bhavat || 23 ||

svargāccaivātra bhūlōkaṁ taṇḍinā hyavatāritaḥ |
sarvamaṅgala māṅgalyaṁ sarvapāpa praṇāśanam || 24 ||

nigadhiṣyē mahābāhō stavānāmuttamaṁ stavaṁ |
brahmaṇāmapi yadbrahma parāṇāmapi yatparam || 25 ||

tējasāmapi yattējastapasāmapi yattapaḥ |
śāntānāmapi yaḥ śāntō dyutīnāmapi yādyutiḥ || 26 ||

dāntānāmapi yō dāntō dhīmatāmapi yā ca dhīḥ |
dēvānāmapi yō dēva r̥ṣīṇāmapi yastr̥ṣiḥ || 27 ||

yajñānāmapi yō yajñaśśivānāmapi yaḥ śivaḥ |
rudrāṇāmapi yō rudraḥ prabhāḥ prabhavatāmapi || 28 ||

yōgināmapi yō yōgī kāraṇānāṁ ca kāraṇaṁ |
yatō lōkāssambhavanti na bhavanti yataḥ punaḥ || 29 ||

sarvabhūtātmabhūtasya harasyāmitatējasaḥ |
aṣṭōttarasahasraṁ tu nāmnāṁ śarvasya mē śr̥ṇu || 30 ||

yacchrutvā manujavyāghra sarvān kāmānavāpsyasi || 31 ||

Download PDF here Sri Shiva Sahasranama stotram (Poorva Peetika)

Related Posts

Sri Shiva Dvadashanama Stotram

Shiva Aparadha Kshamapana Stotram

Shiva Kesadi Padantha Varnana Stotram | Shiva Stotram

Shiva namavalyashtakam

Shiva Padadi Kesantha Varnana Stotram

Shiva Panchakshara Nakshatramala Stotram

Shiva Panchakshara Stotram

Shiva Bhujanga Stotram | Shiva Bhujanga Prayatha Stotram

Sri Shiva Ashtottara Shatanama Stotram

Shiva Shadakshara Stotram | Lord Shiva Stotras

Sri Shiva Ashtottara satanamavali

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here