Sri Siddhi Vinayaka Stotram in Telugu | శ్రీ సిద్ధివినాయక స్తోత్రం

Sri Siddhi Vinayaka Stotram Lyrics in Telugu శ్రీ సిద్ధివినాయక స్తోత్రం విఘ్నేశ విఘ్నచయఖండననామధేయ శ్రీశంకరాత్మజ సురాధిపవంద్యపాద | దుర్గామహావ్రతఫలాఖిలమంగళాత్మన్ విఘ్నం మమాపహర సిద్ధివినాయక త్వమ్ || ౧ || సత్పద్మరాగమణివర్ణశరీరకాంతిః శ్రీసిద్ధిబుద్ధిపరిచర్చితకుంకుమశ్రీః | వక్షఃస్థలే వలయితాతిమనోజ్ఞశుండో విఘ్నం మమాపహర సిద్ధివినాయక త్వమ్ || ౨ || పాశాంకుశాబ్జపరశూంశ్చ దధచ్చతుర్భి- -ర్దోర్భిశ్చ శోణకుసుమస్రగుమాంగజాతః | సిందూరశోభితలలాటవిధుప్రకాశో విఘ్నం మమాపహర సిద్ధివినాయక త్వమ్ || ౩ || కార్యేషు విఘ్నచయభీతవిరించముఖ్యైః సంపూజితః సురవరైరపి మోదకాద్యైః | సర్వేషు … Continue reading Sri Siddhi Vinayaka Stotram in Telugu | శ్రీ సిద్ధివినాయక స్తోత్రం