Sri Sita Ashtottara Shatanamavali

ōṁ sītāyai namaḥ | ōṁ jānakyai namaḥ | ōṁ dēvyai namaḥ | ōṁ vaidēhyai namaḥ | ōṁ rāghavapriyāyai namaḥ | ōṁ ramāyai namaḥ | ōṁ avanisutāyai namaḥ | ōṁ rāmāyai namaḥ | ōṁ rākṣasāntaprakāriṇyai namaḥ | ōṁ ratnaguptāyai namaḥ | 10 ōṁ mātuliṅgyai namaḥ | ōṁ maithilyai namaḥ | ōṁ bhaktatōṣadāyai namaḥ | ōṁ padmākṣajāyai … Continue reading Sri Sita Ashtottara Shatanamavali