Sri Skanda Shatkam Lyrics in Telugu | శ్రీ స్కంద షట్కం

Sri Skanda Shatkam Lyrics in Telugu శ్రీ స్కంద షట్కం షణ్ముఖం పార్వతీపుత్రం క్రౌంచశైలవిమర్దనమ్ | దేవసేనాపతిం దేవం స్కందం వందే శివాత్మజమ్ || ౧ || తారకాసురహంతారం మయూరాసనసంస్థితమ్ | శక్తిపాణిం చ దేవేశం స్కందం వందే శివాత్మజమ్ || ౨ || విశ్వేశ్వరప్రియం దేవం విశ్వేశ్వరతనూద్భవమ్ | కాముకం కామదం కాంతం స్కందం వందే శివాత్మజమ్ || ౩ || కుమారం మునిశార్దూలమానసానందగోచరమ్ | వల్లీకాంతం జగద్యోనిం స్కందం వందే శివాత్మజమ్ || … Continue reading Sri Skanda Shatkam Lyrics in Telugu | శ్రీ స్కంద షట్కం