శ్రీ సూర్య అష్టోత్తరశతనామావళిః – Sri Surya Ashtottara Satanamavali in Telugu

Sri Surya Ashtottara Satanamavali in Telugu ఓం అరుణాయ నమః | ఓం శరణ్యాయ నమః | ఓం కరుణారససింధవే నమః | ఓం అసమానబలాయ నమః | ఓం ఆర్తరక్షకాయ నమః | ఓం ఆదిత్యాయ నమః | ఓం ఆదిభూతాయ నమః | ఓం అఖిలాగమవేదినే నమః | ఓం అచ్యుతాయ నమః | ఓం అఖిలజ్ఞాయ నమః || ౧౦ || ఓం అనంతాయ నమః | ఓం ఇనాయ నమః … Continue reading శ్రీ సూర్య అష్టోత్తరశతనామావళిః – Sri Surya Ashtottara Satanamavali in Telugu