Sri Surya Panjara Stotram Lyrics in Telugu | శ్రీ సూర్య పంజర స్తోత్రం

Sri Surya Panjara Stotram Lyrics in Telugu PDF శ్రీ సూర్య పంజర స్తోత్రం ఓం ఉదయగిరిముపేతం భాస్కరం పద్మహస్తం సకలభువననేత్రం రత్నరజ్జూపమేయమ్ | తిమిరకరిమృగేంద్రం బోధకం పద్మినీనాం సురవరమభివంద్యం సుందరం విశ్వదీపమ్ || ౧ || ఓం శిఖాయాం భాస్కరాయ నమః | లలాటే సూర్యాయ నమః | భ్రూమధ్యే భానవే నమః | కర్ణయోః దివాకరాయ నమః | నాసికాయాం భానవే నమః | నేత్రయోః సవిత్రే నమః | ముఖే భాస్కరాయ … Continue reading Sri Surya Panjara Stotram Lyrics in Telugu | శ్రీ సూర్య పంజర స్తోత్రం