Sri Vallabhesha Hrudayam in English | śrī vallabhēśa hr̥dayam

Sri Vallabhesha Hrudayam lyrics in English śrīdēvyuvāca | vallabhēśasya hr̥dayaṁ kr̥payā brūhi śaṅkara | śrīśiva uvāca | r̥ṣyādikaṁ mūlamantravadēva parikīrtitam || 1 || ōṁ vighnēśaḥ pūrvataḥ pātu gaṇanāthastu dakṣiṇē | paścimē gajavaktrastu uttarē vighnanāśanaḥ || 2 || āgnēyyāṁ pitr̥bhaktastu nair̥tyāṁ skandapūrvajaḥ | vāyavyāmākhuvāhastu īśānyāṁ dēvapūjitaḥ || 3 || ūrdhvataḥ pātu sumukhō hyadharāyāṁ gajānanaḥ | ēvaṁ … Continue reading Sri Vallabhesha Hrudayam in English | śrī vallabhēśa hr̥dayam