Sri Varaha Stuti (Padma Puranam) Lyrics In Telugu | శ్రీ వరాహ స్తుతిః ౩ (పద్మపురాణే)

0
141
Sri Varaha Stuti (Padma Puranam) Lyrics In Telugu PDF
Sri Varaha Stuti (Padma Puranam) Lyrics With Meaning In Telugu PDF Download

Sri Varaha Stuti (Padma Puranam) Lyrics In Telugu PDF

శ్రీ వరాహ స్తుతిః ౩ (పద్మపురాణే)

దేవా ఊచుః |
నమో యజ్ఞవరాహాయ నమస్తే శతబాహవే |
నమస్తే దేవదేవాయ నమస్తే విశ్వరూపిణే || ౧ ||

నమః స్థితిస్వరూపాయ సర్వయజ్ఞస్వరూపిణే |
కలాకాష్ఠానిమేషాయ నమస్తే కాలరూపిణే || ౨ ||

భూతాత్మనే నమస్తుభ్యం ఋగ్వేదవపుషే తథా |
సురాత్మనే నమస్తుభ్యం సామవేదాయ తే నమః || ౩ ||

ఓంకారాయ నమస్తుభ్యం యజుర్వేదస్వరూపిణే |
ఋచఃస్వరూపిణే చైవ చతుర్వేదమయాయ చ || ౪ ||

నమస్తే వేదవేదాంగ సాంగోపాంగాయ తే నమః |
గోవిందాయ నమస్తుభ్యమనాదినిధనాయ చ || ౫ ||

నమస్తే వేదవిదుషే విశిష్టైకస్వరూపిణే |
శ్రీభూలీలాధిపతయే జగత్పిత్రే నమో నమః || ౬ ||

ఇతి శ్రీపద్మపురాణే ఉత్తరఖండే దేవకృత వరాహస్తుతిః |

Sri Varahi Devi Related Stotras

Sri Varahi Dwadasa Nama Stotram Lyrics In Telugu | శ్రీ వారాహీ ద్వాదశనామ స్తోత్రం

Sri Vasya Varahi Stotram Lyrics In Telugu | శ్రీ వశ్యవారాహీ స్తోత్రం

Sri Varahamukhi Stava Lyrics In Telugu | శ్రీ వరాహముఖీ స్తవః

Sri Adi Varahi Stotram Lyrics In Telugu | శ్రీ ఆదివారాహీ స్తోత్రం

Sri Varahi Sahasranamavali Lyrics In Telugu | శ్రీ వారాహీ సహస్రనామావళిః

Sri Varahi Sahasranama Stotram Lyrics In Telugu | శ్రీ వారాహీ సహస్రనామ స్తోత్రం

శ్రీ వారాహీదేవి అనుగ్రహాష్టకమ్ – Sri Varahidevi Anugrahashtakam

Sri Varahi Devi Kavacham in Telugu | శ్రీ వారాహీ దేవి కవచం

Varahi Sahasranamam – వారాహీ సహస్రనామం

కిరాత వారాహీ స్తోత్రమ్ – Sri Kirata Varahi Stotram