శ్రీ వేంకటేశ్వర అష్టోత్తరశతనామావళిః – Sri Venkateshwara Ashtottara Satanamavali in Telugu

0
1667

 

SRI VENKATESHWARA STOTRAM
శ్రీ వేంకటేశ్వర అష్టోత్తరశతనామావళిః – Sri Venkateshwara Ashtottara Satanamavali in Telugu

SRI VENKATESHWARA STOTRAS

ఓం శ్రీ వేంకటేశాయ నమః |
ఓం శేషాద్రినిలయాయ నమః |
ఓం వృషద్దృగ్గోచరాయ నమః |
ఓం విష్ణవే నమః |
ఓం సదంజనగిరీశాయ నమః |
ఓం వృషాద్రిపతయే నమః |
ఓం మేరుపుత్రగిరీశాయ నమః |
ఓం సరస్వామితటీజుషే నమః |
ఓం కుమారాకల్పసేవ్యాయ నమః |
ఓం వజ్రిదృగ్విషయాయ నమః | ౧౦

ఓం సువర్చలాసుతన్యస్తసేనాపత్యభరాయ నమః |
ఓం రామాయ నమః |
ఓం పద్మనాభాయ నమః |
ఓం సదావాయుస్తుతాయ నమః |
ఓం త్యక్తవైకుంఠలోకాయ నమః |
ఓం గిరికుంజవిహారిణే నమః |
ఓం హరిచందనగోత్రేంద్రస్వామినే నమః |
ఓం శంఖరాజన్యనేత్రాబ్జవిషయాయ నమః |
ఓం వసూపరిచరత్రాత్రే నమః |
ఓం కృష్ణాయ నమః | ౨౦

ఓం అబ్ధికన్యాపరిష్వక్తవక్షసే నమః |
ఓం వేంకటాయ నమః |
ఓం సనకాదిమహాయోగిపూజితాయ నమః |
ఓం దేవజిత్ప్రముఖానంతదైత్యసంఘప్రణాశినే నమః |
ఓం శ్వేతద్వీపవసన్ముక్తపూజితాంఘ్రియుగాయ నమః |
ఓం శేషపర్వతరూపత్వప్రకాశనపరాయ నమః |
ఓం సానుస్థాపితతార్క్ష్యాయ నమః |
ఓం తార్క్ష్యాచలనివాసినే నమః |
ఓం మాయామూఢవిమానాయ నమః |
ఓం గరుడస్కంధవాసినే నమః | ౩౦

ఓం అనంతశిరసే నమః |
ఓం అనంతాక్షాయ నమః |
ఓం అనంతచరణాయ నమః |
ఓం శ్రీశైలనిలయాయ నమః |
ఓం దామోదరాయ నమః |
ఓం నీలమేఘనిభాయ నమః |
ఓం బ్రహ్మాదిదేవదుర్దర్శవిశ్వరూపాయ నమః |
ఓం వైకుంఠాగతసద్ధేమవిమానాంతర్గతాయ నమః |
ఓం అగస్త్యాభ్యర్చితాశేషజనదృగ్గోచరాయ నమః |
ఓం వాసుదేవాయ నమః | ౪౦

ఓం హరయే నమః |
ఓం తీర్థపంచకవాసినే నమః |
ఓం వామదేవప్రియాయ నమః |
ఓం జనకేష్టప్రదాయ నమః |
ఓం మార్కండేయమహాతీర్థజాతపుణ్యప్రదాయ నమః |
ఓం వాక్పతిబ్రహ్మదాత్రే నమః |
ఓం చంద్రలావణ్యదాయినే నమః |
ఓం నారాయణనగేశాయ నమః |
ఓం బ్రహ్మక్లృప్తోత్సవాయ నమః |
ఓం శంఖచక్రవరానమ్రలసత్కరతలాయ నమః | ౫౦

ఓం ద్రవన్మృగమదాసక్తవిగ్రహాయ నమః |
ఓం కేశవాయ నమః |
ఓం నిత్యయౌవనమూర్తయే నమః |
ఓం అర్థితార్థప్రదాత్రే నమః |
ఓం విశ్వతీర్థాఘహారిణే నమః |
ఓం తీర్థస్వామిసరస్స్నాతజనాభీష్టప్రదాయినే నమః |
ఓం కుమారధారికావాసస్కందాభీష్టప్రదాయ నమః |
ఓం జానుదఘ్నసముద్భూతపోత్రిణే నమః |
ఓం కూర్మమూర్తయే నమః |
ఓం కిన్నరద్వంద్వశాపాంతప్రదాత్రే నమః | ౬౦

ఓం విభవే నమః |
ఓం వైఖానసమునిశ్రేష్ఠపూజితాయ నమః |
ఓం సింహాచలనివాసాయ నమః |
ఓం శ్రీమన్నారాయణాయ నమః |
ఓం సద్భక్తనీలకంఠార్చ్యనృసింహాయ నమః |
ఓం కుముదాక్షగణశ్రేష్ఠసేనాపత్యప్రదాయ నమః |
ఓం దుర్మేధప్రాణహర్త్రే నమః |
ఓం శ్రీధరాయ నమః |
ఓం క్షత్రియాంతకరామాయ నమః |
ఓం మత్స్యరూపాయ నమః | ౭౦

ఓం పాండవారిప్రహర్త్రే నమః |
ఓం శ్రీకరాయ నమః |
ఓం ఉపత్యకాప్రదేశస్థశంకరధ్యాతమూర్తయే నమః |
ఓం రుక్మాబ్జసరసీకూలలక్ష్మీకృతతపస్వినే నమః |
ఓం లసల్లక్ష్మీకరాంభోజదత్తకల్హారకస్రజే నమః |
ఓం సాలగ్రామనివాసాయ నమః |
ఓం శుకదృగ్గోచరాయ నమః |
ఓం నారాయణార్థితాశేషజనదృగ్విషయాయ నమః |
ఓం మృగయారసికాయ నమః |
ఓం వృషభాసురహారిణే నమః | ౮౦

ఓం అంజనాగోత్రపతయే నమః |
ఓం వృషభాచలవాసినే నమః |
ఓం అంజనాసుతదాత్రే నమః |
ఓం మాధవీయాఘహారిణే నమః |
ఓం ప్రియంగుప్రియభక్షాయ నమః |
ఓం శ్వేతకోలవరాయ నమః |
ఓం నీలధేనుపయోధారాసేకదేహోద్భవాయ నమః |
ఓం శంకరప్రియమిత్రాయ నమః |
ఓం చోళపుత్రప్రియాయ నమః |
ఓం సుధర్మిణీసుచైతన్యప్రదాత్రే నమః | ౯౦

ఓం మధుఘాతినే నమః |
ఓం కృష్ణాఖ్యవిప్రవేదాంతదేశికత్వప్రదాయ నమః |
ఓం వరాహాచలనాథాయ నమః |
ఓం బలభద్రాయ నమః |
ఓం త్రివిక్రమాయ నమః |
ఓం మహతే నమః |
ఓం హృషీకేశాయ నమః |
ఓం అచ్యుతాయ నమః |
ఓం నీలాద్రినిలయాయ నమః |
ఓం క్షీరాబ్ధినాథాయ నమః | ౧౦౦

ఓం వైకుంఠాచలవాసినే నమః |
ఓం ముకుందాయ నమః |
ఓం అనంతాయ నమః |
ఓం విరించాభ్యర్థితానీతసౌమ్యరూపాయ నమః |
ఓం సువర్ణముఖరీస్నాతమనుజాభీష్టదాయినే నమః |
ఓం హలాయుధజగత్తీర్థసమస్తఫలదాయినే నమః |
ఓం గోవిందాయ నమః |
ఓం శ్రీనివాసాయ నమః | ౧౦౮

Download PDF here Sri Venkateshwara Ashtottara Satanamavali – శ్రీ వేంకటేశ్వర అష్టోత్తరశతనామావళిః

Related Posts

Sri Govindaraja Stotram in Telugu | శ్రీ గోవిందరాజ స్తోత్రం

Sri Govinda Namavali (Namalu) | శ్రీ గోవింద నామాలు

గోవిందనామాల విశిష్టత ఏమిటి?

శ్రీ వేంకటేశ్వర సహస్రనామావళిః – Sri Venkateshwara Sahasranamavali in Telugu

శ్రీ వేంకటేశ్వర షోడశోపచార పూజ – Sri Venkateshwara Puja Vidhanam in Telugu.

శ్రీ వేంకటేశ సహస్రనామ స్తోత్రం – Sri Venkateshwara Sahasranama Stotram in Telugu

శ్రీనివాసగద్యం – Srinivasa gadyam in Telugu

శ్రీ వేంకటేశ్వర అష్టోత్తరశతనామ స్తోత్రం – Sri Venkateshwara Ashtottara Shatanama Stotram in Telugu

శ్రీ వేంకటేశ్వర ద్వాదశనామ స్తోత్రం – Sri Venkateshwara Dwadasa Nama Stotram in Telugu

Sri Venkateswara Vajra Kavacha Stotram | శ్రీ వేంకటేశ్వర వజ్రకవచ స్తోత్రం

శ్రీ వేంకటేశ్వర మంగళాశాసనం – Sri Venkateshwara Mangalashasanam

Sri Venkateshwara Stotram | శ్రీ వేంకటేశ్వర స్తోత్రం

శ్రీ వేంకటేశ్వర సుప్రభాతమ్ – Venkateshwara suprabhatam

Kali Santaraka Stotram | కలిసంతారక స్తోత్రమ్, Lord Venkateshwara Swamy Stotras

శ్రీ వేంకటేశ్వర ప్రపత్తి

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here