Sri Venkateshwara Prapatti in English | śrī vēṅkaṭēśvara prapattiḥ

0
51
Sri Venkateshwara Prapatti in English
Sri Venkateshwara Prapatti in English lyrics pdf download online

Sri Venkateshwara Prapatti lyrics in English

 

śrī vēṅkaṭēśvara prapatti

īśānāṁ jagatō:’sya vēṅkaṭapatērviṣṇōḥ parāṁ prēyasīṁ
tadvakṣaḥsthalanityavāsarasikāṁ tat-kṣāntisaṁvardhinīm |
padmālaṅkr̥tapāṇipallavayugāṁ padmāsanasthāṁ śriyaṁ
vātsalyādiguṇōjjvalāṁ bhagavatīṁ vandē jaganmātaram || 1 ||

śrīman kr̥pājalanidhē kr̥tasarvalōka
sarvajña śakta natavatsala sarvaśēṣin |
svāmin suśīla sulabhāśritapārijāta
śrīvēṅkaṭēśacaraṇau śaraṇaṁ prapadyē || 2 ||

ānūpurārpitasujātasugandhipuṣpa-
-saurabhyasaurabhakarau samasannivēśau |
saumyau sadānubhavanē:’pi navānubhāvyau
śrīvēṅkaṭēśacaraṇau śaraṇaṁ prapadyē || 3 ||

sadyōvikāsisamuditvarasāndrarāga-
saurabhyanirbharasarōruhasāmyavārtām |
samyakṣu sāhasapadēṣu vilēkhayantau
śrīvēṅkaṭēśacaraṇau śaraṇaṁ prapadyē || 4 ||

rēkhāmayadhvajasudhākalaśātapatra-
vajrāṅkuśāmburuhakalpakaśaṅkhacakraiḥ |
bhavyairalaṅkr̥tatalau paratattvacihnaiḥ
śrīvēṅkaṭēśacaraṇau śaraṇaṁ prapadyē || 5 ||

tāmrōdaradyutiparājitapadmarāgau
bāhyairmahōbhirabhibhūtamahēndranīlau |
udyannakhāṁśubhirudastaśaśāṅkabhāsau
śrīvēṅkaṭēśacaraṇau śaraṇaṁ prapadyē || 6 ||

saprēmabhīti kamalākarapallavābhyāṁ
saṁvāhanē:’pi sapadi klamamādadhānau |
kāntāvavāṅmanasagōcarasaukumāryau
śrīvēṅkaṭēśacaraṇau śaraṇaṁ prapadyē || 7 ||

lakṣmīmahītadanurūpanijānubhāva-
nīlādidivyamahiṣīkarapallavānām |
āruṇyasaṅkramaṇataḥ kila sāndrarāgau
śrīvēṅkaṭēśacaraṇau śaraṇaṁ prapadyē || 8 ||

nityānnamadvidhiśivādikirīṭakōṭi-
pratyuptadīptanavaratnamahaḥprarōhaiḥ |
nīrājanāvidhimudāramupādadhānau
śrīvēṅkaṭēśacaraṇau śaraṇaṁ prapadyē || 9 ||

viṣṇōḥ padē parama ityudita praśaṁsau
yau madhva utsa iti bhōgyatayā:’pyupāttau |
bhūyastathēti tava pāṇitalapradiṣṭau
śrīvēṅkaṭēśacaraṇau śaraṇaṁ prapadyē || 10 ||

pārthāya tatsadr̥śasārathinā tvayaiva
yau darśitau svacaraṇau śaraṇaṁ vrajēti |
bhūyō:’pi mahyamiha tau karadarśitau tē
śrīvēṅkaṭēśacaraṇau śaraṇaṁ prapadyē || 11 ||

manmūrdhni kāliyaphaṇē vikaṭāṭavīṣu
śrīvēṅkaṭādriśikharē śirasi śrutīnām |
cittē:’pyananyamanasāṁ samamāhitau tē
śrīvēṅkaṭēśacaraṇau śaraṇaṁ prapadyē || 12 ||

amlānahr̥ṣyadavanītalakīrṇapuṣpau
śrīvēṅkaṭādriśikharābharaṇāyamānau |
ānanditākhilamanōnayanau tavaitau
śrīvēṅkaṭēśacaraṇau śaraṇaṁ prapadyē || 13 ||

prāyaḥ prapannajanatāprathamāvagāhyau
mātuḥ stanāviva śiśōramr̥tāyamānau |
prāptau parasparatulāmatulāntarau tē
śrīvēṅkaṭēśacaraṇau śaraṇaṁ prapadyē || 14 ||

sattvōttaraiḥ satatasēvyapadāmbujēna
saṁsāratārakadayārdradr̥gañcalēna |
saumyōpayantr̥muninā mama darśitau tē
śrīvēṅkaṭēśacaraṇau śaraṇaṁ prapadyē || 15 ||

śrīśa śriyā ghaṭikayā tvadupāyabhāvē
prāpyē tvayi svayamupēyatayā sphurantyā |
nityāśritāya niravadyaguṇāya tubhyaṁ
syāṁ kiṅkarō vr̥ṣagirīśa na jātu mahyam || 16 ||

iti śrīvēṅkaṭēśa prapattiḥ |

Sri Venkateshwara Swamy Related Stotras –

Sri Venkateshwara Mangalashasanam in English | śrī vēṅkaṭēśvara maṅgalāśāsanaṁ

Sri Venkateshwara Ashtottara Shatanamavali in English | śrī vēṅkaṭēśvara aṣṭōttaraśatanāmāvalī

Sri Venkateshwara Ashtottara Shatanama stotram in English | śrī vēṅkaṭēśvara aṣṭōttaraśatanāma

Sri Srinivasa Stuti (Skanda Puranam) in English | śrī śrīnivāsa stutiḥ (skāndapurāṇē)

Sri Govinda Namalu Lyrics in English | śrī gōvinda nāmāvalī

Sri Padmavathi Ashtottara Satanamavali

Sri Venkatesha Mahishi Mahalakshmi Stotram