Sri Vidya Ganesha Ashtottara Shatanamavali in Telugu | శ్రీ విద్యా గణేశాష్టోత్తరశతనామావళిః

0
256
Sri Vidya Ganesha Ashtottara Shatanamavali Lyrics in Telugu
Sri Vidya Ganesha Ashtottara Shatanamavali Lyrics With Meaning in Telugu

Sri Vidya Ganesha Ashtottara Shatanamavali Lyrics in Telugu

శ్రీ విద్యాగణేశాష్టోత్తరశతనామావళిః

ఓం విద్యాగణపతయే నమః |
ఓం విఘ్నహరాయ నమః |
ఓం గజముఖాయ నమః |
ఓం అవ్యయాయ నమః |
ఓం విజ్ఞానాత్మనే నమః |
ఓం వియత్కాయాయ నమః |
ఓం విశ్వాకారాయ నమః |
ఓం వినాయకాయ నమః |
ఓం విశ్వసృజే నమః | ౯

ఓం విశ్వభుజే నమః |
ఓం విశ్వసంహర్త్రే నమః |
ఓం విశ్వగోపనాయ నమః |
ఓం విశ్వానుగ్రాహకాయ నమః |
ఓం సత్యాయ నమః |
ఓం శివతుల్యాయ నమః |
ఓం శివాత్మజాయ నమః |
ఓం విచిత్రనర్తనాయ నమః |
ఓం వీరాయ నమః | ౧౮

ఓం విశ్వసంతోషవర్ధనాయ నమః |
ఓం విమర్శినే నమః |
ఓం విమలాచారాయ నమః |
ఓం విశ్వాధారాయ నమః |
ఓం విధారణాయ నమః |
ఓం స్వతంత్రాయ నమః |
ఓం సులభాయ నమః |
ఓం స్వర్చాయ నమః |
ఓం సుముఖాయ నమః | ౨౭

ఓం సుఖబోధకాయ నమః |
ఓం సూర్యాగ్నిశశిదృశే నమః |
ఓం సోమకలాచూడాయ నమః |
ఓం సుఖాసనాయ నమః |
ఓం స్వప్రకాశాయ నమః |
ఓం సుధావక్త్రాయ నమః |
ఓం స్వయం‍వ్యక్తాయ నమః |
ఓం స్మృతిప్రియాయ నమః |
ఓం శక్తీశాయ నమః | ౩౬

ఓం శంకరాయ నమః |
ఓం శంభవే నమః |
ఓం ప్రభవే నమః |
ఓం విభవే నమః |
ఓం ఉమాసుతాయ నమః |
ఓం శాంతాయ నమః |
ఓం శతమఖారాధ్యాయ నమః |
ఓం చతురాయ నమః |
ఓం చక్రనాయకాయ నమః | ౪౫

ఓం కాలజితే నమః |
ఓం కరుణామూర్తయే నమః |
ఓం అవ్యక్తాయ నమః |
ఓం శాశ్వతాయ నమః |
ఓం శుభాయ నమః |
ఓం ఉగ్రకర్మణే నమః |
ఓం ఉదితానందినే నమః |
ఓం శివభక్తాయ నమః |
ఓం శివాంతరాయ నమః | ౫౪

ఓం చైతన్యధృతయే నమః |
ఓం అవ్యగ్రాయ నమః |
ఓం సర్వజ్ఞాయ నమః |
ఓం సర్వశత్రుభృతే నమః |
ఓం సర్వాగ్రాయ నమః |
ఓం సమరానందినే నమః |
ఓం సంసిద్ధగణనాయకాయ నమః |
ఓం సాంబప్రమోదకాయ నమః |
ఓం వజ్రిణే నమః | ౬౩

ఓం మనసో మోదకప్రియాయ నమః |
ఓం ఏకదంతాయ నమః |
ఓం బృహత్కుక్షయే నమః |
ఓం దీర్ఘతుండాయ నమః |
ఓం వికర్ణకాయ నమః |
ఓం బ్రహ్మాండకందుకాయ నమః |
ఓం చిత్రవర్ణాయ నమః |
ఓం చిత్రరథాసనాయ నమః |
ఓం తేజస్వినే నమః | ౭౨

ఓం తీక్ష్ణధిషణాయ నమః |
ఓం శక్తిబృందనిషేవితాయ నమః |
ఓం పరాపరోత్థపశ్యంతీప్రాణనాథాయ నమః |
ఓం ప్రమత్తహృతే నమః |
ఓం సంక్లిష్టమధ్యమస్పష్టాయ నమః |
ఓం వైఖరీజనకాయ నమః |
ఓం శుచయే నమః |
ఓం ధర్మప్రవర్తకాయ నమః |
ఓం కామాయ నమః | ౮౧

ఓం భూమిస్ఫురితవిగ్రహాయ నమః |
ఓం తపస్వినే నమః |
ఓం తరుణోల్లాసినే నమః |
ఓం యోగినీభోగతత్పరాయ నమః |
ఓం జితేంద్రియాయ నమః |
ఓం జయశ్రీకాయ నమః |
ఓం జన్మమృత్యువిదారణాయ నమః |
ఓం జగద్గురవే నమః |
ఓం అమేయాత్మనే నమః | ౯౦

ఓం జంగమస్థావరాత్మకాయ నమః |
ఓం నమస్కారప్రియాయ నమః |
ఓం నానామతభేదవిభేదకాయ నమః |
ఓం నయవిదే నమః |
ఓం సమదృశే నమః |
ఓం శూరాయ నమః |
ఓం సర్వలోకైకశాసనాయ నమః |
ఓం విశుద్ధవిక్రమాయ నమః |
ఓం వృద్ధాయ నమః | ౯౯

ఓం సంవృద్ధాయ నమః |
ఓం ససుహృద్గణాయ నమః |
ఓం సర్వసాక్షిణే నమః |
ఓం సదానందినే నమః |
ఓం సర్వలోకప్రియంకరాయ నమః |
ఓం సర్వాతీతాయ నమః |
ఓం సమరసాయ నమః |
ఓం సత్యావాసాయ నమః |
ఓం సతాం‍గతయే నమః | ౧౦౮

ఇతి శ్రీ విద్యాగణేశాష్టోత్తరశతనామావళిః ||

Lord Ganesha Other Stotras

Sri Siddhi Devi Ashtottara Shatanama Stotram in Telugu | శ్రీ సిద్ధిదేవీ అష్టోత్తరశతనామ స్తోత్రం

Sri Maha Ganapathi Chaturavrutti Tarpanam in Telugu | శ్రీ మహాగణపతి చతురావృత్తి తర్పణం

Sri Ganapati Gakara Ashtottara Shatanamavali in Telugu | శ్రీ గణపతి గకారాష్టోత్తరశతనామావళీ

Sri Haridra Ganapati Puja in Telugu | శ్రీ గణపతి పూజ (పసుపు గణపతి పూజ)

Heramba Ganapati Stotram in Telugu | హేరంబ గణపతి స్తోత్రం

Sri Ganapati Gakara Ashtottara Shatanama Stotram in Telugu | శ్రీ గణపతి గకార అష్టోత్తరశతనామ స్తోత్రం

Brahmanaspati suktam in Telugu | బ్రహ్మణస్పతి సూక్తమ్

Gakara Sri Ganapathi Sahasranama Stotram in Telugu | గకారాది శ్రీ గణపతి సహస్రనామ స్తోత్రం

Heramba Upanishad Lyrics in Telugu | హేరంబోపనిషత్

Samsara Mohana Ganesha Kavacham in Telugu | సంసారమోహన గణేశ కవచం

Santhana Ganapathi Stotram in Telugu | సంతాన గణపతి స్తోత్రం