Sri Vinayaka Stavaraja in English | śrī vināyaka stavarājaḥ

0
110
Sri Vinayaka Stavaraja in English
Sri Vinayaka Stavaraja Lyrics in English

Sri Vinayaka Stavaraja Lyrics in English

bījāpūragadēkṣukārmukarujā cakrābjapāśōtpala-
vrīhyagrasvaviṣāṇaratnakalaśaprōdyatkarāmbhōruhaḥ |
dhyēyō vallabhayā sapadmakarayāśliṣṭōjjvaladbhūṣayā
viśvōtpattivipattisaṁsthitikarō vighnēśa iṣṭārthadaḥ || 1 ||

namastē siddhilakṣmīśa gaṇādhipa mahāprabhō |
vighnēśvara jagannātha gaurīputra jagatprabhō || 2 ||

jaya vighnēśvara vibhō vināyaka mahēśvara |
lambōdara mahābāhō sarvadā tvaṁ prasīda mē || 3 ||

mahādēva jagatsvāmin mūṣikārūḍha śaṅkara |
viśālākṣa mahākāya māṁ trāhi paramēśvara || 4 ||

kuñjarāsya surādhīśa mahēśa karuṇānidhē |
mātuluṅgadhara svāmin gadācakrasamanvita || 5 ||

daśabāhō mahārāja gajavaktra caturbhuja |
śūrpakarṇa mahākarṇa gaṇanātha prasīda mē || 6 ||

śaṅkhaśūlasamāyukta bījāpūrasamanvita |
ikṣukārmukasamyukta padmahasta prasīda mē || 7 ||

nānābharaṇasamyukta ratnakumbhakara prabhō |
sargasthitilayādhīśa paramātman jaya prabhō || 8 ||

anāthanātha viśvēśa vighnasaṅghavināśana |
trayīmūrtē surapatē brahmaviṣṇuśivātmaka || 9 ||

trayīguṇa mahādēva pāhi māṁ sarvapālaka |
aṇimādiguṇādhāra lakṣmīśrīviṣṇupūjita || 10 ||

gaurīśaṅkarasampūjya jaya tvaṁ gaṇanāyaka |
ratimanmathasaṁsēvya mahībhūdārasaṁstuta || 11 ||

r̥ddhyāmōdādisaṁsēvya mahāgaṇapatē jaya |
śaṅkhapadmādisaṁsēvya nirālamba nirīśvara || 12 ||

niṣkalaṅka nirādhāra pāhi māṁ nityamavyaya |
anādya jagatāmādya pitāmahasupūjita || 13 ||

dhūmakētō gaṇādhyakṣa mahāmūṣakavāhana |
anantaparamānanda jaya vighnēśvarēśvara || 14 ||

ratnasiṁhāsanāsīna kirīṭēna suśōbhita |
parātpara parēśāna parapūruṣa pāhi mām || 15 ||

nirdvandva nirguṇābhāsa japāpuṣpasamaprabha |
sarvapramathasaṁstutya trāhi māṁ vighnanāyaka || 16 ||

kumārasya gurō dēva sarvaiśvaryapradāyaka |
sarvābhīṣṭaprada svāmin sarvapratyūhanāśaka || 17 ||

śaraṇya sarvalōkānāṁ śaraṇāgatavatsala |
mahāgaṇapatē nityaṁ māṁ pālaya kr̥pānidhē || 18 ||

ēvaṁ śrīgaṇanāthasya stavarājamanuttamam |
yaḥ paṭhēcchr̥ṇuyānnityaṁ pratyūhaiḥ sa vimucyatē || 19 ||

aśvamēdhasamaṁ puṇyaphalaṁ prāpnōtyanuttamam |
vaśīkarōti trailōkyaṁ prāpya saubhāgyamuttamam || 20 ||

sarvābhīṣṭamavāpnōti śīghramēva sudurlabham |
mahāgaṇēśasānnidhyaṁ prāpnōtyēva na saṁśayaḥ || 21 ||

iti śrīrudrayāmalē śrīvināyakastavarājaḥ sampūrṇam |

 

Lord Ganesh Related Stotras

Shatru Samharaka Ekadanta Stotram in English | śatrusaṁhāraka ēkadanta stōtram

Shatru Samharaka Ekadanta Stotram in English | śatrusaṁhāraka ēkadanta stōtram

Sri Vallabhesha Hrudayam in English | śrī vallabhēśa hr̥dayam

Marakatha Sri Lakshmi Ganapathi Suprabhatam in English | marakata śrī lakṣmī gaṇapati suprabhātaṁ

Mayuresha Stotram in English | mayūrēśa stōtram

Sri Ganesha Mahimna Stotram in English | śrī gaṇēśa mahimnaḥ stōtram

Sri Ganesha Bhujanga Stuti in English | śrī gaṇēśa bhujaṅga stutiḥ

Sri Ganesha Vajra Panjara Stotram in English | śrī gaṇēśa vajrapañjara stōtram

Sri Ganesha Bahya Puja in English | śrī gaṇēśa bāhya pūjā

Ganesha Divya Durga Stotram in English | śrī gaṇēśa divyadurga stōtram

Runa Hartru Ganesha Stotram in English | śrī r̥ṇahartr̥ gaṇēśa stōtram

Ucchista Ganapati Stotram in English | ucchiṣṭa gaṇapati stōtram

Runa Vimochana Ganapati Stotram | Runa Vimochana Vinayaka Stotra in English

Sri Ratnagarbha Ganesha Vilasa Stotram / Stuti