శకటాసురుని కథ | The story of Shakatasuruni in Telugu

0
7005
శకటాసురుని కథ | The story of Shakatasuruni
శకటాసురుని కథ | The story of Shakatasuruni

శకటాసురుని కథ | The story of Shakatasuruni

నేడు చెట్లను నరికివేయడం వల్ల అకాల వర్షాలు, ప్రమాదకరమైన ఎండలు,పూర్తిగా సమతౌల్యత లేని వాతావరణం నెలకొంది.

పచ్చని చెట్ల విలువ మనం ఈనాడు స్పష్టంగా తెలుసుకుంటున్నాం. చెట్లను అనవసరంగా నాశనం చేయడం ధర్మ విరుద్ధం.

అవసరార్థమై ఒక చెట్టును ఉపయోగించినప్పుడు దానికి బదులుగా నాలుగు చెట్లను నాటమని ధర్మశాస్త్రంలో చెప్పబడింది.

నిష్కారణంగా చెట్లను నాశనం చేయడం ఎంతటి దోషమో తెలిపే పురాణకథ తెలుసుకుందాం.

3. బాలకృష్ణుని లీల

శ్రీ కృష్ణుడు యశోదమ్మ కన్నులపండువగా వెలిగిపోతూ ఊయలలూగే సమయంలో కంసునిచేత ప్రేరేపించబడ్డ శకటాసురుడు(పూర్వజన్మలోని ఉత్కచుడు) బాలకృష్ణుని పైకి బండిని తోసాడు.

చిన్ని కృష్ణయ్య ఆ బండిని ఆటగా కాలితో తన్ని శకటాసురునిపై విసిరాడు. శకటాసురుడు అక్కడికక్కడే మరణించాడు. బాలకృష్ణుని ద్వారా మోక్షాన్ని పొంది వైకుంఠం చేరుకున్నాడు.

Promoted Content

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here