శివరాత్రి రోజు చదవవలసిన కథ | Story to Read on Shivaratri in Telugu

1
26710
story-to-read-on-shivaratri
shivaratri story telugu 2020

shivaratri story 2020

Back

1. మహాశివరాత్రి

సముద్ర మథన సమయం లో ఉద్భవించిన హాలాహలాన్ని మింగి పరమ శివుడు లోకాలన్నింటినీ రక్షించిన రోజు ఈ మహాశివరాత్రి. ఈ రోజే పార్వతీ పరమేశ్వరుల వివాహం జరిగిందని చెబుతారు.

గరుడ పురాణం లో మహాశివరాత్రికి సంబంధించిన ఒక కథ చెప్పబడింది. రఘువంశం లో చిత్రభానుడనే రాజు మహాశివరాత్రి నాడు ఉపవాస దీక్షను ఆచరించాడు.

ఆ సమయం లో రాజుని దర్శించడానికి అష్టావకృదనే ఋషి వచ్చాడు. చిత్రభానుని ఉపవాస దీక్షకు కారణం అడగగా చిత్రా భానుడు తన పూర్వ వృత్తాంతాన్ని అష్టావక్ర మునికి వివరిస్తాడు.

Back

1 COMMENT

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here